Skjemaer

Her kan du lære hvordan du legger til å tar i bruk skjemaer på PatientSky-plattformen.

Det finnes flere hundre skjemaer i PatientSky, for ulike formål og til ulike instanser. Vi digitaliserer skjemaene for dere, slik at de er lett kan fylles ut elektronisk, samt at de alltid er tilgjengelig. Det eneste dere trenger å gjøre er å aktivere de skjemaene dere skal bruke direkte på PatientSky-plattformen.

Under kan du se hvordan du bruker skjemaer:

 • Åpne skjemaer fra journal (se hvordan)

 • Søk etter skjemaer med navn eller helseforetak (se hvordan)

 • Aktiver skjemaer direkte fra journalen (se hvordan)

 • Forhåndsvis et skjema (se hvordan)

 • Print ut skjemaet når du har fyllt ut de feltene som ikke er preutfyllt (se hvordan)

 • Legg til skjemaet direkte i journalen (se hvordan)

 • Åpne skjemaet fra journalnotatet (se hvordan)

Konfigurasjon

For å kunne ta i bruk et skjema, må det først aktiveres på klinikken. Dette er veldig enkelt. Gå til Klinikk-modulen og velg Leverandør under Skjemaer i undermenyen (se hvor). Gjør så følgende:

 • Finn det skjemaet du skal aktivere enten ved å søke i fritekst eller ved å filtere ut fra helseforetak (se hvordan)

 • Huk av for det aktuelle skjemaet under Handlinger (se hvordan)

 • Ønsker du å aktivere alle skjemaene på en gang, kan du klikke på Velg alle øverst til høyre (se hvordan)

 • Forhåndsvis skjemaet ved å klikke på det aktuelle skjemaet i listen (se hvordan)

 • For å deaktivere et skjema, fjerner du enkelt avhukingen (se hvordan)

 • Vil du deaktivere alle, velg Fjern alle (se hvordan)

Alle brukere på klinikken har tilgang til å aktivere og deaktivere skjemaer.

Dersom klinikken ønsker spesielle skjemaer som mangler i PatientSky, kan du klikke øverst på Send ønske om nytt skjema.