Filarkiv

Filarkivet inneholder filer som kan brukes for til å sende til pasienter eller internt. Filene kan lastes opp av PatientSky, eller administratorer på klinikken.

Filarkiv

Filarkivet kan benyttes av alle på klinikken, men administreres av administratorer. I filarkivet finner du kliniske videoer og dokumenter som kan brukes til å sende til pasienter som har spørsmål, eller som informasjon etter eller før en konsultasjon eller e-konsultasjon. Her har du også mulighet til å laste opp relevante filer eller redigere filer som allerede er lagt til.

Filarkivet ser slik ut.

Mest brukte koder

Her finner du en oversikt over de mest brukte kodene til høyre i bildet. Dette er koder fra ICPC-2-kodeverket som viser de kodene som er mest benyttet ved at behandlere har søkt koden opp for å sende et vedlegg via Post-modulen, enten til pasient eller internt.

Mest brukte filer

Her finner du en oversikt over de mest brukte filene som er sendt ut til pasienter, eller internt på klinikken. Filene står i stigende rekkefølge, så filen på toppen er mest brukt.

Globale filer

PasientSky har laget flere videoer og dokumenter som ligger i filarkivet. For å se hvilke filer PasientSky har publisert, kan du se etter det blå ikonet oppe til venstre i bildet på selve filen.

Disse filene er globale på plattformen og kan sees av alle som benytter Post-modulen eller har tilgang til selve filarkivet.

Søk etter filer

Du kan søke etter spesifikke filer via navn eller tilknyttet kode. Du kan søke etter en eller flere filer. Dersom du søker etter flere filer, vil alle filer tilknyttet en av kodene du søker etter, vises. For eksempel kan du søke etter P74, R01 og N01, og alle filer tilknyttet en av disse vil vises som resultat.

Last opp ny fil til filarkivet

Klinikkene har mulighet til å legge til egne filer i filarkivet. Dette kan være dokumentasjon dere ofte sender til pasienter, videoer eller bilder. Disse filene vil være tilgjengelig for alle brukerne på klinikken.

For å laste opp en fil, klikker du på Last opp fil til høyre i bildet.

Slik laster du opp en ny fil til filarkivet
  • Navn: Skriv inn navnet på filen. Dette navnet er det man søker på for å finne filen.

  • Beskrivelse: Skriv inn en beskrivelse for filen.

  • Diagnose: Legg til eventuelle diagnosekoder som hører til denne filen. Start å skrive i søkefeltet for å finne de aktuelle kodene. Du kan skrive selve koden fra ICPC-2 kodeverket eller tekst.

  • Last opp fil: Her kan du laste opp filen du ønsker å legge til. Enten ved å lete opp filen lokalt på din maskin, eller ved å slippe filen innenfor det gule feltet. Du kan laste opp filer av forskjellige typer: PDF, Word doc, JPG, PNG og MP4.

  • Forhåndsvisning: Her velger du om det eventuelt skal være et bilde som forhåndsvises i filarkivet for den aktuelle filen. Dersom du eksempelvis laster opp en video, kan du laste opp et bilde som skal være hovedbildet til videoen.

  • Ved å klikke på Last opp nederst til høyre, legges filen til i filarkivet.

Se/Redigere filer i filarkivet

For å se på eller redigere en eksisterende fil klikker du på den aktuelle filen. Dersom dette er en global fil, kan du ikke redigere filen, siden denne er publisert av PasientSky.

Global fil fra PatientSky, som ikke kan redgigeres av klinikken.

En forhåndsvisning av filen vil være tilgjengelig, og dersom det er flere sider, kan du enkelt bla ved å benytte pilene til venstre. Du finner beskrivelsen for filen og diagnosekodene som er tilknyttet. For å laste ned filen klikker du på skyikonet nede til venstre i bildet. Filen vil da lastes ned lokalt på din maskin.

Dersom filen er lastet opp av deg eller en annen på klinikken, vil Rediger-knappen nede til venstre være aktiv, og du kan redigere filens navn, beskrivelse, tilknyttede diagnosekoder og selve filen. Du vil også ha mulighet til å slette filen.