Klinikkoppsett
Lær hvordan du administrerer klinikken.
Du som har tilgang som klinikkadministrator på klinikken, er superbruker i systemet og har tilgang til å organisere klinikken på øverste nivå. Denne tilgangen gis under Tilgang og rettigheter på ansattkortet.
Klikk på tannhjulet for å åpne Konfigurasjonsmodulen, eller bruk hurtigtast ALT + , (komma).
Under Klinikk finner du de ulike kategoriene for å administrere klinikken.
Konfigurasjon og innstillinger for klinikken

Avdelinger

Under Avdelinger ser du de eventuelt ulike avdelingene klinikken din er delt opp i. For klinikker med kun én avdeling vil feltet være grått.
Avdelinger i klinikkoppsettet
Klikk på redigeringsikonet for å endre innstillinger som navn, adresse med flere.
Rediger avdeling
Legg til kliniske områder for den spesifikke avdelingen. Merk at de valgene som er tilgjengelige her avhenger av hva som er lagt til på klinikken. Finner du ikke det du leter etter, ta kontakt med vår kundesupport.
Under Avdeling finner du også en oversikt over alle roller og stillinger på klinikken eller per avdeling.
 • Roller er de ulike stillingstitlene som finnes på klinikken, for eksempel fysioterapeut, lege eller helsesekretær.
 • Stillinger er de ansatte som innehar en av rollene på klinikken.

Vanlig eller Høy konfidensialitet

Avhengig av hvilket klinisk område som er lagt til, kan du velge mellom Vanlig konfidensisalitet, Høy konfidensialitet, eller begge. Dette er hvordan journalføringen skal lagres.
Velger du begge, spesifiseres hvilken grad som skal gjelde på den spesifikke rollen eller ansatte. Har det først blitt lagt til både vanlig og høy konfidensialitet, kan ikke dette senere endres. Da må det opprettes en ny avdeling.
Høy konfidensialitet kan kun velges ved enkelte kliniske områder:
 • medisinsk
 • psykologi
 • kognitiv terapi
 • psykosomatisk
Dersom det ikke er satt opp med disse kliniske områdene, vil det som standard være valgt vanlig konfidensialitet, og detter kan ikke endres.
For å kunne opprette flere avdelinger må klinikken være registrert som et helsesenter eller sykehus i basis-innstillingene. Dette gjør vi i PatientSky for klinikken.
Dersom dere ønsker å ikke de journaldata mellom avdelinger, velger dere Ja under Reservasjon mot datadeling.

Roller

Her opprettes de ulike rollene som finnes på klinikken. En rolle fungerer som en mal, der tilgang og rettigheter settes for hele rollen. Deretter kan en bruker settes inn i rollen og får automatisk rollens oppsett.
Opprette ny rolle
 1. 1.
  Klikk Opprett rolle
 2. 2.
  Velg stillingstype, eksempelvis lege, fysioterapeut etc. fra nedtrekksmenyen eller begynn å skrive for å få opp forslag.
 3. 3.
  Rollen får automatisk navnet til stillingstypen, men dersom dere ønsker et egendefinert navn kan det skrives inn.
 4. 4.
  Velg eventuell spesialisering, hvis stillingstypen for eksempel er lege.
 5. 5.
  Velg funksjonene rollen skal ha. Funksjoner er utvalgte oppgaver på klinikken. Les mer om de ulike under.
 6. 6.
  Velg så hvilke tilganger og rettigheter denne rollen skal ha for de ulike modulene som er aktivert for klinikken.
 7. 7.
  Legg til rollen.

Funksjoner

Innboks
Callsenter
Pasientbehandling
Vakt
Laboratorie
Administrasjon
Hvem som tar del i ansvaret for innboksen i resepsjonen. Ansatte med funksjonen kan skru av og på muligheten for å inngå i ansvaret for innboksen.
Hvem som tar del i ansvaret for innkommende telefoner i resepsjonen. Ansatte med funksjonen kan skru av og på tilgangen til å få telefoner fra hovedkøen.
Angir hvem som tar del i pasientbehandling på klinikken. Funksjonen kan brukes som filtreringsverktøy, for eksempel kan man opprette en gruppe og velge at alle som har funksjonen pasientbehandling skal være deltakere i gruppen.
Hvem som tar del i vaktordningen på klinikken. Brukere som har funksjonen kan logge av og på vaktordningen.
Hvem som har lab-ansvaret på klinikken.
Med denne funksjonen angir du hvem på klinikken som deltar i ansvaret for administrasjonen. Funksjonen kan brukes som filtreringsverktøy, for eksempel kan man opprette en gruppe og velge at alle som har funksjonen administrasjon skal være deltakere i gruppen.
Når du legger til en funksjon, er det også mulig å sende oss et ønske om ny funksjon. Fyll ut skjemaet og send inn.
TIPS: Grunnen til at det kan være lurt å spesifisere funksjoner, er at man lettere kan rute innkommende trafikk relatert til de ulike oppgavene på klinikken. Det er enkelt å sjekke funksjonene inn og ut i kontekstvelgeren, så om du en dag ikke skal arbeide med å ta telefonen i resepsjonen, kan du sjekke ut av hele funksjonen, slik at du ikke mottar innkommende samtaler til resepsjonen.