Basis
Åpne konfigurasjonsmodulen og gå til Basis under Klinikk.
Her kan du redigere basisinformasjon om klinikken. Informasjonen vises eksternt til pasienter, og eventuelt andre instanser som kommuniserer med klinikken.
Klinikkens basisinformasjon
Legg til basisinformasjon: navn, e-post, organisasjonsnummer, adresser og telefonnummer.
Under Kliniske områder kan dere definere hvilke kliniske områder klinikken opererer under. Velg fra listen.
Huk også av for om klinikken er en helprivat praksis. Med dette menes at virksomheten drives uten rett på refusjon fra folketrygden. Dette betyr at pasientene må betale all behandling selv.
Export as PDF
Copy link