Kontaktliste

Lær hvordan du kan opprette og legge til nye kontakter, for enklere kommunikasjon.

Kontaktliste

Her kan du opprette ofte brukte kontakter som blir benyttet på klinikken. Disse kan enkelt søkes på i Telefoni, for å settes over eller ringes opp direkte kun ved å skrive navn. Du ser også navnet på de dersom de ringer inn i en kø.

For å redigere en eksisterende kontakt klikker du på linjen kontakten finnes på.

For å slette en eksisterende kontakt klikker du på den røde X-en til venstre i bildet.

For å opprette en ny kontakt klikker du på Opprett kontaktkort til høyre i bildet.

  • Navn: Her skriver du navnet på kontakten. Husk at dette er navnet du søker på for å benytte kontakten.

  • Organisasjonsnummer: Eventuelt organisasjonsnummeret til kontakten.

  • E-post: Eposten til kontakten

  • Kontaktperson: Eventuelt navn på en kontaktperson

  • Adresser: Adressen til kontakten, man må ikke fylle ut dersom det ikke er relevant. Velg mellom privat-, besøks- eller fakturadresse.

  • Telefonnummer: Telefonnummeret til kontakten. Velg mellom privat, arbeid, kontor, samt om det er mobil, fasttelefon, personsøker eller fax.

Klikk på Lagre for å legge til kontakten i kontaktlisten.