Meldingslogg

Meldingsloggen viser alle elektroniske meldinger du har sendt og mottatt. Dersom du er klinikkadministrator viser loggen en oversikt over alle meldinger klinikken har sendt/mottatt.

Gå til Klinikkmodulen og Meldingslogg.

Meldingslogg

Meldinger som ikke er knyttet til pasient

Noen meldinger er ikke knyttet til pasient og blir bare vist med en bindestrek i pasient kolonnen. Du kan knytte denne til en pasient og legge den til i riktig journal med noen få klikk.

Filtrere på meldinger

Meldingene kan filtreres på følgende:

 • Kategori (inngående og utgående meldinger)

 • Hvem meldingen er registrert av

 • Mottaker av meldingen

 • Datointervall

 • Pasient

 • Status

 • Meldingstype

Filtrere på meldinger

Dette er meldingstypene:

 • Applikasjonskvittering

 • Behandlerkravmelding

 • Dialogmelding

 • Forespørsel om egenandel

 • Svar og egenandel

 • Epikrise

 • Henvisning

 • Resept

 • Søknadssvar- Individuell søknad om stønad

 • Søknadssvar fra SLV

 • Individuell søknad om stønad sendt

 • Abonnementsregistrering

 • Svar på abonnementsregistrering

 • Pasientens legemiddelliste

 • Pasientens legemiddelliste avk

 • Pasientens legemiddelliste multidose

 • Registrering av multidoseansvarlig

 • Svar på registrering av multidoseansvarlig

 • Endring av multidoseansvarlig

 • Forespørsel om referansenummer

 • Referansenummer

 • Tilbakekalling av resept

 • Kvittering på tilbakekalling av resept

 • Utleveringsrapport rekvirent

 • Slettet resept i RF

 • Utleveringsrapport fastlege

 • Forespørsel om pasientens legemiddelliste

 • Reseptliste

 • Forespørsel om utleveringer på resept

 • Utlevering på resept

 • Medisinske opplysninger for pasient

 • Rekvisisjon

 • Svarrapport

 • Sykemelding

 • Verifiser oppkobling mot RF

Status

Under mottaker i listen vises et grønt eller rødt ikon for å indikere om meldingen har gått igjennom eller feilet. Hold musepekeren over ikonet for mer informasjon, eller klikk på meldingen for å åpne den.

Se status for meldingen

Feilsøke meldinger

Dersom meldingen har feilet og har rødt ikon i listen, kan du klikke på meldingen for å få mer informasjon.

Åpne meldingen for flere detaljer

I underfanene Meldingsdata, Relaterte meldinger, Mottakere, Feilmeldinger og Eksternt system kan du se flere detaljer. Du kan også skrive inn en eventuell kommentar, som vil vises i kommentarfeltet i oversiktsbildet.

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor får jeg rød feilmelding på mine meldinger? Dersom du får røde feilmeldinger er meldingene mest sannsynlig ikke kommet gjennom/ikke mottatt. Sjekk "feilmelding" og se hva som kan være årsaken. Send meldingen på nytt, eller prøv en alternativ mottaker.