Meldingslogg

For å finne din Meldingslogg kan du klikke på Klinikk-ikonet i modulmenyen til venstre, og deretter klikke på Meldingslogg.

Du får nå opp dette bildet.

Her finner du informasjon om alle meldinger klinikken har mottatt eller sendt. Listen viser en oversikt over din egen meldingslogg i kronologisk rekkefølge etter når meldingen ble sendt. Dersom du er administrator viser loggen en oversikt over alle meldinger klinikken har sendt/mottatt.

Søke etter meldinger

I grensesnittet øverst kan du sortere på ulike kategorier, både innkommende meldinger og utgående meldinger.

I tillegg kan du sortere på meldingstype klikk pil ned eller start å skrive den meldingen du ønsker å søke på. Her kan du også legge til flere.

Du kan søke etter alle type meldinger:

 • Applikasjonskvittering

 • Behandlerkravmelding

 • Dialogmelding

 • Forespørsel om egenandel

 • Svar og egenandel

 • Epikrise

 • Henvisning

 • Resept

 • Søknadssvar- Individuell søknad om stønad

 • Søknadssvar fra SLV

 • Individuell søknad om stønad sendt

 • Abonnementsregistrering

 • Svar på abonnementsregistrering

 • Pasientens legemiddelliste

 • Pasientens legemiddelliste avk

 • Pasientens legemiddelliste multidose

 • Registrering av multidoseansvarlig

 • Svar på registrering av multidoseansvarlig

 • Endring av multidoseansvarlig

 • Forespørsel om referansenummer

 • Referansenummer

 • Tilbakekalling av resept

 • Kvittering på tilbakekalling av resept

 • Utleveringsrapport rekvirent

 • Slettet resept i RF

 • Utleveringsrapport fastlege

 • Forespørsel om pasientens legemiddelliste

 • Reseptliste

 • Forespørsel om utleveringer på resept

 • Utlevering på resept

 • Medisinske opplysninger for pasient

 • Rekvisisjon

 • Svarrapport

 • Sykemelding

 • Verifiser oppkobling mot RF

Du kan også sortere på status: Avventer, OK, feilet. Her kan du også velge flere.

I tillegg kan du sortere på egenvalgt dato, eller et dato-intervall.

Du kan også søke etter aktuell pasient, avsender og mottaker.

Ut i fra hva du søker etter så forandrer listen seg.

 • Tidspunkt: Viser tidspunktet for meldingen

 • Meldingstype: Viser hvilken meldingstype det er snakk om

 • Pasient: Viser hvilken pasient meldingen omhandler

 • Mottaker: Viser hvem som har mottatt meldingen. Her indikeres også et grønt eller rødt ikon for suksessfulle eller feilet melding. Hold musepeker over for å se mer informasjon. Eller klikk deg videre inn for å se meldingen i sin helhet

 • Avsender: Viser hvem som er avsender av meldingen

 • Kommentar: Dersom det er eventuelle kommentarer lagt til vises disse her

Feilsøke meldinger

Dersom meldingen har feilet og du ser et rødt ikon i listen, kan du enkelt klikke deg inn på meldingen for å få mer informasjon.

Klikk på linjen der meldingen befinner seg og du får opp dette vinduet:

Øverst i vinduet til høyre vil du se hvilken meldingstype dette er. Du ser så avsender, status, pasient og mottaker i den øverste delen av modalen.

Så har du noen faner under.

 • Visning av meldingen: Viser selve meldingen

 • Meldingsdata: Viser selve meldingsdataen

 • Relaterte meldinger: Viser eventuelle relaterte meldinger

 • Mottakere: Viser mottakere

 • Feilmeldinger: Viser eventuelle feilmeldinger

Til høyre i bildet har du ulike muligheter

Her kan du skrive inn en eventuell kommentar, og lagre denne. Denne vil da vises i "kommentarfeltet" i oversiktsbildet.

Du kan skrive ut, sende som e-post eller rapportere feil til NHN (Linker til NHN)

Merk: pga sikkerhet må du laste ned meldingen som fil og legge den ved i e-post dersom du skal sende filen på epost.

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor får jeg rød feilmelding på mine meldinger? Dersom du får røde feilmeldinger er meldingene mest sannsynlig ikke kommet gjennom/ikke mottatt. Sjekk "feilmelding" og se hva som kan være årsaken. Send meldingen på nytt, eller prøv en alternativ mottaker.