Pasientlister

Lær hvordan du kan opprette pasientlister.

Opprett og administrer pasientlister

Her kan du opprette egendefinerte lister, se fastlegelistene og en total klinikkliste.

Du finner en oversikt over alle listene i det første bildet. Her finner du navn på listen, hvilken type liste det er, antall pasienter i listen, sist listen ble hentet inn fra NHN og eventuelt muligheten for å slette listen.

I søkefeltet kan du søke etter spesifikke lister etter navn på listen og eier av listen.

Pasientlister opprettes for å gruppere pasienter og kan knyttes opp mot f.eks en timebok, eller en kommunikasjonstype for å gi pasientene på denne listen tilgang til å bestille eller kommunisere.

Legg til en ny pasientliste

Du har mulighet til å opprette egne lister dersom det er ønskelig.

Det finnes tre typer lister.

  • Klinikkliste: Dette er en liste over alle pasienter på klinikken.

  • Fastlegeliste: Dette er en lege sin fastlegeliste.

  • Egendefinert: Dette er en egendefinert liste, og den eneste du manuelt kan opprette selv.

For å opprette en egendefinert liste klikker du på Legg til, til høyre i bildet.

  • Navn: Navnet på listen.

  • Eier: Eieren av listen kan være for eksempel en enkeltbruker på klinikken, eller hele klinikken. Hvem som eier listen er viktig for hvem som skal ha tilgang til å benytte den.

  • Type: Siden det er kun egendefinerte lister som kan opprettes manuelt, er denne satt til standard; egendefinert.

  • Legg til pasient: Her kan du legge til de pasientene som skal være på listen. Trykk Pil ned på tastaturet for å få opp de siste søkene på pasienter, eller om du ønsker å opprette en ny pasient. Du kan ellers søke på navn eller fødselsnummer/dato.

  • Vis pasienter: Trykk her for å se pasienter som allerede er på listen

  • Last ned: Last ned en excel liste med alle pasientene.

Merk: Lister som lastes ned inneholder pasientens navn, alder, e-post og telefonnummer.

Avslutt med å klikke på Legg til liste. Listen finnes nå i oversiktsbildet, og kan benyttes i ulike modul; Timebok, Kommunikasjon.

Synkronisering av fastlegelister

PatientSky sørger for å automatisk synkronisere alle fastlegelister den 01 hver måned. Dette synkroniseres gjennom HER-ID og brukernavn og passord for NHN. Det er derfor viktig at denne informasjonen gis til PatientSky, dersom dere ønsker automatisk synkronisering av alle fastlegelistene deres.

Manuell synkronisering av fastlegelister

../../Desktop/Skjermbilde%202017-05-18%20kl.%2011.06.39.png Dersom dere har behov for å synkronisere fastlegelistene manuelt inne på Systeminnstillinger i Klinikkoppsettet, kan dette gjøres ved å klikke på Start synkronisering til høyre i bildet. Listen vil da synkroniseres mot den siste versjonen som er tilgjengelig fra NHN. Du vil få opp et popup-vindu der du blir bedt om å bekrefte at du ønsker å starte manuell synkronisering. Klikk på Bekreft, slik at listene synkroniseres. Dette indikeres med en progressbar.

Fastlege som slutter på klinikken

Dersom en fastlege slutter på klinikken og blir fjernet som bruker, vil fastlegelisten hans indikeres som inaktiv før listene synkroniseres på nytt. Pasienter som er tilknyttet den aktuelle fastlegen, vil ha en” Inaktiv fastlege” på sitt pasientkort. Før en ny synkronisering kjøres, vil pasientene til denne fastlegen kunne starte kommunikasjon og bestille timer hos klinikken, dersom fastlegelisten er benyttet i innstillingene til en av disse modulene.

Når listen synkroniseres, enten automatisk eller manuelt, vil legens fastlegeliste fjernes, dersom dette er meldt inn til NHN, og relasjonen til pasientene slettes. Pasientene vil ikke lengre kunne kommunisere med klinikken, eller bestille timer hos sin behandler, men finnes registrert hos klinikken, med alle aktuelle data lagret.

Dersom en kommunikasjonstype er satt til mottakerkonfigurasjon: “Fastlege”, vil ikke pasientene til fastlegen som sluttet, kunne starte kontakt, men dersom innstillingene settes til en avdeling eller andre brukere, vil disse pasientene kunne starte kontakt.

TIPS: Dersom en lege slutter og dere ikke ønsker at legens pasienter skal ha tilgang til bestilling og kommunikasjon med en gang, må dere synkronisere listene manuelt, som beskrevet ovenfor.

Fastlege som ikke er tilknyttet klinikken via NHN

Dersom dere har en fastlege som ikke er korrekt innmeldt i NHN, og denne personen har en aktiv ansettelse på klinikken, vil vedkommendes liste automatisk synkroniseres i PatientSky. Under Eier vil man få varsel om at denne personen ikke er ansatt på klinikken. Dette indikeres ved en rød informasjonsboks ved navnet til vedkommende.

Aktive og inaktive fastlegelister

Det skilles mellom aktive og inaktive fastlegelister i NHN-registeret. Dersom en fastlege har en inaktiv liste, vil listen også bli inaktiv i PatientSky ved første synk.