Få oversikt over henvisninger
Denne siden gir deg en steg-for-steg guide for hvordan du kan få oversikt over henvisninger med redusert nøyaktighet i vedlagte lab-resultat i utgående henvisninger.
Denne funksjonaliteten er kun tilgjengelig for brukere med rollen: lege.
Denne midlertidige funksjonaliteten er utviklet for å synliggjøre henvisninger med numeriske lab-resultat som kan være påvirket av feil (redusert nøyaktighet) i vedlagte labresultat som ble rapportert 07.07.22
Henvisninger som muligens er påvirket gjelder utgående henvisninger sendt i tidsrommet mellom 03.02.22 til og med 06.07.22.
Følg stegene under for å ta ut alle henvisninger med numeriske lab-resultat.

Filtrere henvisninger med numeriske lab-resultat

I Klinikkmodulen velg Meldingslogg (se hvor):
For å filtrere på henvisninger med numeriske lab-resultat, gjør følgende:
Hvordan du kan filtrere henvisninger
 1. 1.
  Under Kategori, velg Utgående.
 2. 2.
  Under Meldingstype, velg Henvisning.
 3. 3.
  Velg periode i Datoer, for eksempel 1. - 28. februar (Vi anbefaler å filtrere per måned. Les mer: Hvordan best gjennomgå listen).
 4. 4.
  Legg til din HER-id. Pass på at den matcher eksakt.
 5. 5.
  Sett visningsinnstillinger til 50 for å få full oversikt over listen.
 6. 6.
  Klikk på knappen Hent henvisning og du får opp henvisninger med numeriske lab-resultater i listen nedenfor. Legg merke til at du kun henter de henvisningene som er synlig i meldingsloggen over. Dersom det er flere sider i meldingsloggen må du bla til neste side for å hente inn flere henvisninger.
Klikk Hent henvisning for å vise henvisninger med numeriske lab-resultater i listen nedenfor
Vær oppmerksom på at listen ikke lagres, og at henvisningene må innhentes på nytt dersom du oppdaterer eller forlater siden.
For klinikker som bruker Tjenestebasert adressering:
 • Noen på klinikken må ta ansvar for å sjekke henvisningene som er sendt via tjeneste. Legg inn HER-id for tjenesten du vil sjekke, på samme måte som personlig HER-ID.

Hvordan best gjennomgå listen

 • Vi anbefaler å filtrere per måned for å ha mest mulig kontroll. På denne måten kan du jobbe deg oversiktlig gjennom måned for måned.
 • Du kan også søke opp spesifikke pasienter i søkefeltet. Dette kan være nyttig om du har pasienter du særlig ønsker å følge opp. Det samme gjelder for eventuelle mottakere.
 • Når du har filtrert, se gjennom listen over henvisninger med numerisk lab-resultat og vurder hvilke henvisninger som bør sjekkes ut.
 • Du kan fjerne henvisninger fra listen fortløpende. Legg merke til at du kun fjerner henvisning fra listen, og ikke permanent.
 • Når du har gjennomgått måneden, endre filter og dato til neste måned og gjennomgå på nytt. Fortsett slik til du har gjennomgått alle henvisninger for den berørte perioden.
Vi anbefaler at du har systemet åpent i to faner for best mulig oversikt. På denne måten kan du ha meldingsloggen oppe i én fane for oversikt, og parallelt jobbe med noe annet.

Kopiere eller eksportere liste

Ønsker du å gjennomgå listen utenfor systemet kan du kopiere liste i tekstformat eller eksportere alle resultater i .CSV-format. Legg merke til at ingen sensitiv informasjon blir kopiert/eksportert.
Dersom du laster ned rapporten som .CSV-fil, kan den åpnes i Excel eller Numbers (Mac), eller andre programmer som støtter .CSV-format. Les forklaring på hvordan filen kan ordnes i ulike program her.
For de fleste vil dette være mer omfattende enn alternativet over som er å gjennomgå henvisninger per måned.
Klikk på info-ikonet for mer informasjon.