Kontaktliste
Lær hvordan du oppretter kontakter.
Kontaktlisten viser alle kontakter på klinikken. Kontaktene kan ringes, for de som bruker telefoni. Gå til Klinikk og Kontaktliste.
Klinikkens kontaktliste

Opprett kontakt

Opprett kontakter for å spare tid. Kontakter kan være privatpersoner, samarbeidspartnere eller tredjeparter som for eksempel NAV eller et apotek.
 1. 1.
  Klikk Opprett kontaktkort.
 2. 2.
  Fyll inn navn og epost-adresse.
 3. 3.
  Fyll også inn organisasjonsnummer, kontaktperson, telefonnummer og epost hvis relevant. Merk at telefonnummer må legges til for at kontakten skal kunne ringes.
 4. 4.
  Lagre.
Opprett kontaktkort

Redigere og slette

Klikk på kontakten i listen for å redigere og det røde krysset for å slette.
Redigere og slette kontakter
Export as PDF
Copy link