Pasientlister
Lær hvordan du oppretter og administrerer pasientlister.
Pasientlister opprettes for å gruppere pasienter og kan knyttes opp mot for eksempel en timebok, eller en kommunikasjonstype for å gi pasientene på denne listen tilgang til å bestille eller kommunisere.
Du kan opprette egendefinerte lister, se fastlegelistene og liste over alle pasientene på klinikken.
Pasientlister

Opprette pasientliste

For å opprette en egendefinert liste, klikk Legg til.
 1. 1.
  Gi listen et navn.
 2. 2.
  Velg eier. Hvem som eier listen er viktig for hvem som skal ha tilgang til å benytte den.
 3. 3.
  Legg til pasienter.
 4. 4.
  Når du er ferdig, Legg til liste.
Opprette pasientliste

Se og redigere pasientliste

Du kan se og redigere en pasientliste ved å klikke på den i listen.
Vis pasienter gir deg oversikt over alle pasienter på listen. Du kan også laste ned listen som en excel-fil. Lister som lastes ned inneholder pasientens navn, alder, e-post og telefonnummer.
Redigere pasientliste

Synkronisering av fastlegelister

Systemet sørger for automatisk synkronisering av fastlegelister den 1. hver måned. Dette synkroniseres gjennom HER-ID og brukernavn og passord for NHN.

Manuell synkronisering av fastlegelister

Dersom dere har behov for å synkronisere fastlegelistene manuelt, kan dette gjøres i Systeminnstillinger. Listen vil da synkroniseres mot den siste versjonen som er tilgjengelig fra NHN. Du vil få opp et popup-vindu der du blir bedt om å bekrefte at du ønsker å starte manuell synkronisering. Klikk på Bekreft, slik at listene synkroniseres. Dette indikeres med en progressbar.

Fastlege som slutter på klinikken

Dersom en fastlege slutter på klinikken og blir fjernet som bruker, vil fastlegelisten hans indikeres som inaktiv før listene synkroniseres på nytt. Pasienter som er tilknyttet den aktuelle fastlegen, vil ha en "Inaktiv fastlege” på sitt pasientkort. Før en ny synkronisering kjøres, vil pasientene til denne fastlegen kunne starte kommunikasjon og bestille timer hos klinikken, dersom fastlegelisten er benyttet i innstillingene til en av disse modulene.
Når listen synkroniseres, enten automatisk eller manuelt, vil legens fastlegeliste fjernes, dersom dette er meldt inn til NHN, og relasjonen til pasientene slettes. Pasientene vil ikke lengre kunne kommunisere med klinikken, eller bestille timer hos sin behandler, men finnes registrert hos klinikken, med alle aktuelle data lagret.
Dersom en kommunikasjonstype er satt til mottakerkonfigurasjon: “Fastlege”, vil ikke pasientene til fastlegen som sluttet, kunne starte kontakt, men dersom innstillingene settes til en avdeling eller andre brukere, vil disse pasientene kunne starte kontakt.
TIPS: Dersom en lege slutter og dere ikke ønsker at legens pasienter skal ha tilgang til bestilling og kommunikasjon med en gang, må dere synkronisere listene manuelt.

Fastlege som ikke er tilknyttet klinikken via NHN

Dersom dere har en fastlege som ikke er korrekt innmeldt i NHN, og denne personen har en aktiv ansettelse på klinikken, vil vedkommendes liste automatisk synkroniseres. Under Eier vil man få varsel om at denne personen ikke er ansatt på klinikken. Dette indikeres ved en rød informasjonsboks ved navnet til vedkommende.

Aktive og inaktive fastlegelister

Det skilles mellom aktive og inaktive fastlegelister i NHN-registeret. Dersom en fastlege har en inaktiv liste, vil listen også bli inaktiv i systemet ved første synk.