Rapporter og statistikk
For fysioterapeuter med driftstilskudd er det et lovpålagt krav om rapportering av statistikk til kommunen. Ofte dreier dette seg om årsrapport i henhold til ASA 4313 - rammeavtalen for fysioterapitjenesten i kommunen. For noen er det kommunene selv som definerer hvilken statistikk de ønsker levert.

Ta ut årsrapport

I portalen kan du som behandler hente ut årsrapport basert på ASA 4313. Gå til Klinikk og Rapporterig til ASA 4313.
Her kan du velge tidsrom for rapporten og hvilken ansatt den skal tas ut for. Klikk på Last ned rapport og en PDF lastes ned.
Merk at du må ha rollen fysioterapeut i systemet og journal aktivert for klinikken, for å ha tilgang til Rapporter.

Hva inneholder rapporten?

Rapporten inneholder følgende for valgt periode:
Nøkkeltall vedrørende pasienter:
 • Totalt antall pasienter på klinikken
 • Totalt antall fordelt på kjønn
 • Antall pasienter fordelt på alder
Demografi:
 • Pasienter fordelt på postnummer
Venteliste:
 • Antall pasienter som venter på behandling ved rapportens sluttdato
 • Maksikum ventetid i valgte periode
 • Minimum ventetid i valgte periode
 • Minimum og maksimum ventetid for barn
Behandlinger:
 • Totalt antall behandlinger for valgte periode
 • Antall behandlinger per type behandling per behandler (antall per timetype per timebok)
 • Antall behandler per timetype fordelt på postnummer
Diagnose:
 • De 30 mest brukte diagnosene i valgt periode.
Merk at du må stå som eier av timeboken og ventelisten for at tall for venteliste og behandlinger skal fremkomme i rapporten.

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor kommer det ingen tall fra ventelisten med når jeg tar ut rapporten?
Hvis du ikke er oppført som eier av ventelisten og tar ut statistikk på deg selv, vil ikke tallene komme med. Gå eventuelt til ventelisten det gjelder og sett deg selv som eier. Dette gjør du ved å gå til Klinikk og velge Venteliste fra undermenyen. Velg den aktuelle ventelisten, gå til Innstillinger og endre eier.
Det kommer ingen tall på antall behandlinger. Hva er galt?
Tallene hentes fra den timeboken du eier. Dersom du ikke står oppført som eier av timeboken, kommer ikke tallene med når du henter ut rapport for deg selv. Du kan endre eier av timeboken ved å gå til Timebok og velge Timebøker i undermenyen. Velg din timebok fra listen og sørg for at du står som eier.
Blir det som er skrevet i klinikknotat/personlig notat i journalwidget rapportert inn med ASA-rapporten? Nei.
Last modified 1mo ago