Rapportgenerator

Rapportgenerator

Med rapportgeneratoren kan man skreddersy hvilken informasjon man vil ha på sine rapporter.
Regnskap: Her kan man velge regnskapet til den enkelte behandler, eller hele klinikken.
Dato hurtigvalg og dato fra-til: Dersom man vil ha ut en rapport for en spesifikk måned kan man bruke hurtigvalget og velge aktuell måned. Ønsker man et annet tidsintervall benytter man fra-tildato.
Betalinger i valgt tidsrom: Dersom man ønsker å vite hvor mange betalinger som ble utført i tidsrommet, klikk på knappene under ønsket betalingsmetode for at dette skal fremkomme i rapporten.
Andre valg i tidsrommet: Her kan klikke på ønsket informasjon for at dette også skal fremkomme i rapporten.
Velg generer rapport, og rapporten vil genereres og dukke opp under genererte rapporter nederst på siden.
Last modified 2yr ago
Export as PDF
Copy link