Ubetalte fakturaer

Ubetalte fakturaer

For å få tilgang til å se alle ubetalte faktura utsendt av Convene velger du ubetalte under faktura.
I oversikten finner du informasjon om den aktuelle fakturaen. Dersom du ønsker å laste ned faktura eller inkassovarsel velger du knappen under handlinger, og trykker på nedlastingssymbolet.
Oversikten gir klinikken og behandleren en oversikt over hvor langt fakturaen har gått i systemet, og du kan også filtrere fakturaene slik at en kun får opp fakturaer til forfall, fakturaer som ligger klar til inkasso, også videre.
Til forfall: Fakturaen er sendt, og har status til forfall til og med 30 dager etter fakturadato.
Inkassovarsel: Dersom første faktura ikke betales innen 30 dager sendes en purring ut med nye 14 dagers forfall.
Inkasso: Fakturaen er sendt til inkasso, og Convene vil fortsette sin innkreving frem til pasienten innbetaler kravet.
Kreditering, tapsføring og ettergiving
Dersom fakturaen ikke har gått til inkasso enda kan du kreditere fakturaen ved å trykke på X-knappen under handlinger. Merk at du må kreditere regningskortet i ditt journalsystem i tillegg.
Dersom fakturaen har gått til inkasso kan du trekke på hengelåsen under handlinger. Da vil du få opp to valg:
Tapsføring betyr at fakturaen føres som tap i dine regnskapsrapporter i Økonomimodulen. Convene fortsetter oppfølging av fakturaen, og vil overføre innbetalingen til deg når pasienten betaler. Alle rapporter vil også oppdateres når pasienten gjør opp for seg.
Ettergir du fakturaen føres den som tap i dine regnskapsrapporter i Økonomimodulen og Convene avslutter oppfølging av fakturaen.
NB: Dersom du krediterer en inkassosak direkte fra journalsystemet vil regningskortet regnes som tapsført i våre systemer. Det vil si at regningen tapsføres i ditt regnskap, men at Convene fortsetter sin oppfølging.
Last modified 9mo ago
Export as PDF
Copy link