Smartbox
Smartbox er ruteren som er bindeleddet mellom internett (gjennom Telenor eller Global Connect), tilgang til Norsk Helsenett og switchen på klinikken som håndterer alle tilkoblede enheter på nettverket. Vi sikrer også alltid at minst 25 % av kapasiteten på Internett hele tiden dedikeres til klinikkens PatientSky og Telefoni.
Smartbox er unik av sitt slag, og dets funksjoner er designet og utarbeidet av PatientSky. Den har fire porter, som hver har sin funksjon. Disse er henholdsvis:
    Motta internett
    Gi Internett-tilgang til klinikkens switch
    Tillate 3G/4G-redundans
    Tillate trådløst gjestenett gjennom PatientSky.
Gjennom vårt partnerskap og samarbeid med Norsk Helsenett, vil Smartbox sikre kontakt med vårt hostingsenter, som gir NHN-tilgang. Klinikken beholder sin DHCP-pool (IP-adresser), da vi konfigurerer Smartbox til å bruke den samme.
Når klinikken er tilkoblet Smartbox, har PatientSky mulighet til å kontinuerlig overvåke tilstanden på klinikkens internett. Det går alarmer om noe skulle skje, og vi jobber alltid proaktivt for å sørge for maksimal oppetid.
Da Smartbox er vår egen unike, teknologi, er det kun montører fra PatientSky som skal operere på den. Eventuelle tomme porter på Smartbox vil derfor være inaktive helt til en montør fra PatientSky har gjort sine innstillinger, og vi ber om at ingenting røres på Smartbox med mindre noe annet spesifikt har blitt sagt av PatientSkys supportavdeling.
OBS: Husk at alle enheter/datamaskiner som er koblet til switchen som får internett fra Smartbox, har tilgang til Norsk Helsenett. Utøv derfor varsomhet ved tilkobling av nye enheter til switchen, slik at ikke uvedkommende får tilgang til Norsk Helsenett.
Ved eventuelle feilmeldinger når det gjelder internett, ber vi klinikken om å kontakte PasientSky Support.

Trådløst gjestenett (WIFI)

Gjennom tilknytning til Smartbox, tilbyr vi også trådløst gjestenett. Gjestenettet konfigureres til å IKKE ha tilgang til Norsk Helsenett, og klinikken kan selv velge navn på det trådløse nettverket (SSID). Ved hjelp av dette kan både klinikkens arbeidere og pasienter trygt surfe og nyte godt av trådløst nett. Gjestenettet settes opp av en av PatientSkys montører ute på klinikken, som sammen med klinikken vil finne det beste stedet å sette opp aksesspunktet for å sikre best mulig dekning.

3G/4G Reservenett

Med 3G/4G-reservenett gir vi klinikken en stødig barriere dersom Internett i et sjeldent tilfelle skulle være nede, for eksempel ved brudd på Telenor/Broadnet sine tjenester. I slike tilfeller aktiveres Smartbox til å bruke 3G- eller 4G-nett for å holde klinikken “online”, slik at alle daglige operasjoner smertefritt kan opprettholdes – både arbeid på PC og telefoni.
3G/4G-reservenett monteres av en av våre montører, som også sikrer plassering av nødvendig utstyr slik at det gir best mulig signaler.

Faks (ATA)

Vår faksløsning er nødvendig for klinikker som har et faksnummer som er del av nummerserien som skal porteres for telefoniløsningen, og som fortsatt ønsker å beholde muligheten for å sende og motta faks. Faksnummeret blir da portert til en egen løsning hos vår partner Telenor. Klinikken beholder sitt gamle faksnummer.
En liten, blå boks muliggjør digital til analog kommunikasjon gjennom ATA-teknologi. Dette konfigureres og kobles opp av en montør fra PatientSky på klinikken. Den vil fungere som bindeleddet mellom klinikkens faksmaskin og klinikkens nettverk.

Last modified 6mo ago