Medisin
Lær om medisinmodulet og e-resept.

Ofte stilte spørsmål:

Jeg får ikke signert med Buypass-kortet mitt? Prøv å ta kortet ut og inn av kortleseren. Fungerer det fortsatt ikke, forsøk å restarte PC'en. Forsatt problemer? Kontakt Buypass eller vår kundestøtte.
Hvorfor må jeg opprette ordinasjon før jeg kan lage resept? Ordinasjonen er selve instruksjonen for preparatet, resepten er bestillingen. Ved å skille mellom ordinasjoner og resepter, får pasienten en fullstendig medisinliste som inneholder både reseptbelagte og ikke-reseptbelagte preparater. Slik blir det også enklere å varsle om mulige interaksjoner mellom preparater.
Hvordan sjekker jeg om resepten har blitt hentet ut på apoteket og når skjedde det sist? På resepten, klikk på de tre prikkene og vis detaljer. Gå til fanen Hendelser. Her ser du forløpet. Kan andre enn legen fornye en resept, og hvordan? Det er kun helsepersonell med forskrivningsrett som kan fornye en resept. Hvilke rettigheter du har står oppført i Helsepersonellregisteret.
Hvorfor får jeg ikke laget en e-resept til pasienten? Hvis du har startet synkronisering med RF og ikke fullført, må du fullføre før du kan opprette e-resept. Systemet varsler deg om dette.
Hvorfor må jeg synkronisere med RF? Slik at pasientens medisinliste hele tiden er oppdatert på tvers av instanser. Dette reduserer risikoen for dobbeltforskrivninger og feil.
Hvem har rettigheter til å synkronisere med RF? Helsepersonell med forskrivningsrett, først og fremst leger. Systemet sjekker automatisk hvilke rettigheter du har utfra HPR-nummeret. Jeg har fått medisindata fra mitt tidligere journalsystem overført til det nye systemet. Hvorfor må jeg gå igjennom den migrerte dataen? Generelt sett er er medisindataen fra ditt tidligere journalsystem ustrukturert. For at vårt system skal kunne gi deg den beste veiledningen når du skal forskrive medisin, gjennom interaksjonsvarslinger, doseringsforslag og andre varslinger, må dataen importeres på en strukturert måte. Dette imøtekommer lovkrav om pasientsikkerhet. Hvorfor har jeg mottatt melding om "ordinasjon(er) med tilhørende gyldig resept har blitt seponert"? Dette betyr at det er angitt en sluttdato på ordinasjonen, og ordinasjonen er automatisk seponert. Du kan opprette en ny ordinasjon fra den eksisterende via handlingsikonet om nødvendig.
Last modified 1yr ago
Export as PDF
Copy link