Medisinoversikten
Få et overblikk over medisinoversikten.

Åpne medisinoversikten

Hver pasient har sin egen medisinoversikt. Åpne medisinoversikten med hurtigtast Alt + M eller klikk på medisin-ikonet i journalvinduet (se hvor).

Signere meldinger

Første gang du åpner medisinoversikten til en pasient, må du signere de to meldingene som kommer opp for å gjøre oppslag i Reseptformidleren (RF).
Meldingene du må signere er:
 • M09.5 Forespørsel om tilgjengelige resepter på pasient
 • M9.11 Forespørsel om legemidler i bruk
Lagre PIN-koden din når du starter en ny arbeidsøkt for å unngå å måtte signere meldinger med PIN oftere enn det som er pålagt.
Merk at du fortsatt må signere med PIN-koden hver gang du forskriver en e-resept (M1) eller sender inn Pasientens legemiddelliste (M25.1).

Oversikt

Slik er medisinoversikten inndelt:
 • Oversiktsbildet er delt opp i kategoriene Legemidler, Næringsmidler, Medisinsk utstyr og Vaksiner. I tillegg finner du egen fane for SYSVAK.
 • Hver kategori kan sorteres på Pågående, Historiske og Alle (se eksempel).
 • Medisinoversikten består av ordinasjoner og resepter (se eksempel).
 • Nederst i oversiktsbildet ser du ekstern informasjon fra RF (se hvor).
 • For deg som har flyttet data fra et annet system, vil du ha et felt Migrert informasjon første gang du går inn i oversikten til pasienten.
 • Bruk tannhjulene til å filtrere informasjonen du vil se (se hvordan).
 • I handlingsikonet kan du (se hvor):
  • Skrive ut medisinlisten til pasienten
  • Sammenstille med RF
  • Sende PLL-meldinger dersom det er aktuelt
  • Filtrere ut visning av ordinasjoner og resepter
  • Verifisere oppkobling mot RF

Rettigheter

Hvilke handlinger du har rett til å utføre i medisinmodulen bestemmes av lover og forskrifter. Du vil ha rettigheter som samsvarer med det som er registrert i Helsepersonellregisteret (HPR). For eksempel vil leger som har rekvisisjonsrett kunne starte ny behandling og forskrive e-resept. Helsesekretærer vil kunne opprette eller fornye en resept som utkast dersom en ordinasjon ligger til grunn, men kan ikke starte ny behandling.
Noen tilganger gis på ansattkortet. Dette gjelder:
 • Medisinsk CAVE
 • Ikke-medisinsk CAVE
 • LAR
 • PLO
Klinikkadministrator kan gi disse tilgangene til de aktuelle ansatte i klinikkoppsettet.

Integrasjon til FEST

PatientSky er integrert med FEST. Dette innebærer blant annet foreslåtte doseringer og preutfylt informasjon når du oppretter resepter, informasjon om refusjon eller om det må søkes spesielt for å forskrive et legemiddel.

Behandling i Widget

Det finnes en egen widget for behandling som viser pasientens medisinliste (se hvor). Du kan klikke på hvert enkelt preparat for å gjøre endringer i ordinasjonen, skrive resept med mer.

Interaksjonsvarslinger

PatientSky benytter interaksjonsvarslinger fra FEST. Interaksjonsvarslingene indikeres i grønt, gult og rødt utfra alvorlighetsgrad. Hold musepekeren over utropstegnet i medisinoversikten for mer informasjon.
Du varsles også om interaksjoner i Info-fanen når du oppretter en ny ordinasjon.
 • Grønne varslinger - Ingen tiltak nødvendig: Grønne varslinger krever ingen handling. Disse er kun til informasjon.
 • Gule varslinger - Forholdsregler bør tas: Gule varsler krever at du klikker på dem for å bekrefte at de er lest, før du kan gå videre.
 • Røde varslinger - Bør ikke kombineres: Røde varsler krever at du skriver en begrunnelse for hvorfor preparatet forskrives til pasienten.
Last modified 1yr ago