Behandlingsoversikten

Få en oversikt over brukergrensesnittet og lær hvordan behandlingsoversikten er bygget opp.

For å komme inn i behandlingsoversikten og den aktuelle pasientens medisinliste kan du bruke hurtigtast ALT + M eller klikke på medisin-ikonet i journalvinduet.

Forkortelser

Hver pasient har sin egen behandlingsoversikt der du vil finne informasjon om ulike preparater. I beskrivelsen av behandlingsoversikten, bruker vi flere forkortelser som kan være nyttige å merke seg.

  • LIB Legemidler i bruk

  • VIB Varer i bruk

  • CAVE OBS varsel

  • RF Reseptformidleren

  • SLV Statens legemiddelverk

  • MT Markedsføringstillatelse

  • FEST Forskrivnings og Ekspedisjonsstøtte for legemidler, medisinsk utstyr og næringsmidler til medisinsk bruk

Gå til behandlingsoversikten

Veien inn til behandlingsoversikten går via pasientens journal. Start med å søke etter den pasienten du ønsker i søkefeltet, og gå til journalen. Klikk på medisin-ikonet øverst i menylinjen. Da kommer du inn i behandlingsoversikten til pasienten.

Dersom det er første gang i løpet av dagen at du går inn i behandlingsoversikten til denne aktuelle pasienten, vil du få beskjed om å signere to meldinger. Les mer om signering av meldinger her:

Fra behandlingsoversikten har du tilgang til å utføre alle handlinger knyttet til pasientens behandling, som å opprette ordinasjoner, forskrive e-resepter, ta utskrift av pasientens medisinliste med mer.

Les flere artikler i menyen for å lære mer om behandlingsoversikten: