Sammenstille med RF

Lær hvordan du sammenstiller med Reseptformidleren.

Hvorfor sammenstille?

Vi anbefaler å sammenstille informasjonen fra RF med din lokale informasjon hver gang du har foretatt en ny handling i medisinoversikten til hver pasient. På denne måten sørger du for at din lokale informasjon og den eksterne informasjonen fra RF er synkronisert.

Dersom det har blitt lagt til ny ekstern informasjon fra RF på pasienten siden forrige automatiske oppslag, vil også denne informasjonen kunne importeres ved å foreta en sammenstilling, slik at det som kommer opp i feltet for ekstern informasjon blir oppdatert.

Slik sammenstiller du

Trykk på handlingsikonet i oversiktsbildet og velg Sammenstill med RF.

Sammenstill med RF fra handlingsikonet.

Sammenstillingen er delt opp i

  1. Medisinsk CAVE

  2. Ordinasjoner

  3. Resepter

Sammenstille CAVE-opplysninger

Dersom det er registrert medisinsk CAVE på pasienten lokalt vil du se dette under lokal informasjon i CAVE-fanen. Dersom det er registrert CAVE i RF og ikke lokalt kan du oppdatere din lokale informasjon ved å klikke Oppdater lokal.

Sammenstille ordinasjoner

Under lokal informasjon ser du alle dine lokale ordinasjoner. Hvis det finnes ordinasjoner i RF, vil de ligge under fanen RF informasjon. Gå igjennom informasjonen hvis nødvendig.

Sammenstille resepter

I resept-fanen får du full oversikt over alle resepter, både lokalt og i RF.

Resepter som foreligger i RF synkes mot din lokale informasjon. Resepter markert oransje i RF kan importeres eller tilbakekalles.

Dersom du importerer en resept fra RF til din lokale oversikt, får du opp vinduet for å opprette ny ordinasjon eller du kan knytte den til en allerede eksisterende ordinasjon dersom det er aktuelt.

Resepter i RF inneholder strukturert informasjon, så flere av feltene i ordinasjonen vil være preutfylt. Er det noe som ikke er utfylt eller noe du vil endre, kan du se hva som er forskrevet til pasienten eksternt i den blå linjen øverst, for eksempel dosering.

Når du har gått igjennom informasjonen i ordinasjonsvinduet, klikker du Lagre og importer.

Når du har gått igjennom alle fanene, vil knappen Fullført gjennomgang vises som aktiv og kan trykkes på.

Verifisere oppkobling mot RF

Dersom du kommer i en situasjon der du ønsker å forsikre deg om at koblingen mot Reseptformidleren fungerer som den skal, kan du utføre en test direkte fra medisinoversikten.

Klikk på strek-ikonet øverst til høyre og velg Verifiser oppkobling mot RF i menyen. Du vil få opp en varsel om at verifiseringen er utført øverst til høyre. Fungerer det ikke som det skal, vil du få en feilmelding.