Medisindata fra annet system

Lær mer om hvordan data fra ditt gamle system flyttes over til PatientSky.

For deg som kommer fra et annet system, migrerer vi data fra ditt gamle system og over til PatientSky. På denne måten får du med deg medisinhistorikk på pasientene.

All migrert data vil ligge øverst i behandlingsoversikten når du kommer inn i medisinmodulen på den aktuelle pasienten.

Migert informasjon fra annet system

For å unngå å legge inn faste resepter helt på nytt anbefaler vi på det sterkeste å gjennomgå den migrerte informasjonen, samt sammenstille med RF. Det kan være lurt å beregne litt ekstra tid på denne jobben helt i starten med systemet.

Etterhvert som du sammenstiller informasjonen med RF, vil listen bli kortere og kortere. Til slutt vil all migrert informasjon enten være importert eller avvist. Listen vil da bli borte fra ditt bilde.

Klikk på Sammenstill med RF og sørg for at informasjonen er tatt stilling til.

Ved å klikke på Vis historikk får du en mer detaljert oversikt over den migrerte informasjonen.

Migrert resepthistorikk - mer informasjon.

Her vil du blant annet se hvilken status resepten har i RF, utløpsdato, dosering, mengde og reit.

Ved å klikke på kan du også fornye resepten eller se detaljert informasjon.

Under Info vil du se ulike symboler. Hold musepekeren over disse for å se hva de betyr.