SYSVAK

PatientSky har integrasjon til SYSVAK - Nasjonalt Vaksinasjonsregister.
Integrasjonen til SYSVAK kort forklart.

Bruk SYSVAK

Åpne journalen til pasienten, og gå til fanen Medisin. Her finner du SYSVAK.

SYSVAK i pasientens medisinoversikt

Øverst vises når siste innhenting av oppføringer fra SYSVAK ble gjort. Klikk på Hent SYSVAK informasjon når du vil innhente informasjon på nytt. Innhentingen kan ta 5-10 minutter.

Følgende handlinger kan gjøres i SYSVAK:

  • Registrere ny vaksinasjon. Ved enkelte vaksiner, kan man også registrere årsak til vaksinasjonen: Risikogruppe, helsepersonnell anent eller ukjent årsak.

COVID-19 vaksine er nå tilgjengelig ved registrering av vaksine

Registreringer av ny eller manglende vaksinering legger seg som hendelser i pasientens journal.

I PatientSky vil det for personer som er registrert med fullt fødselsnummer eller D-nummer gjøres automatisk søk etter vaksineinformasjon i SYSVAK.

For pasienter uten fødselsnummer eller D-nummer vil informasjonen bli opprettet og lagret lokalt, og kan senere sendes til SYSVAK dersom fødselsnummer eller D-nummer oppdateres for pasienten.

Se status fra SYSVAK

I oversiktsbildet kan du se status fra SYSVAK på hver enkelt oppføring. Hold over ikonene for å se beskrivelse.

Grønn: Oppføringen er registrert i SYSVAK. Rød: Oppføringen er avvist i SYSVAK. Hold over rød varseltrekant for å se forklaring. Grå: Vaksinasjonen er registrert lokalt i PatientSky og ikke i SYSVAK. Oransje varseltrekant: Varsel angående registreringen. Info-ikon: Informasjon om registreringen.

Ofte stilte spørsmål

Det er ingen informasjon fra SYSVAK i listen, hva kan det skyldes? Informasjon fra SYSVAK kan kun hentes for pasienter med fullt fødselsnummer eller D-nummer. Dersom pasienten kun er registrert med fødselsdato, vil du ikke få opp informasjon fra SYSVAK.

Hvordan informerer jeg om bivirkninger eller mistanke om bivirkninger? Eventuell melding om bivirkning eller mistanke om bivirkning kan ikke meldes elektronisk til SYSVAK, men skal sendes per post til Folkehelseinstituttet så snart den blir kjent for helsepersonell. Se veiledning hos FHI her: https://www.fhi.no/publ/skjema/melding-om-vaksinebivirkning/

Hvordan ser jeg at SYSVAK har mottatt informasjonen? Status fra SYSVAK ser du inne i SYSVAK-fanen i behandlingsoversikten til pasienten, under Behandlingsresultat.