CAVE
Lær hvordan du ser og registrerer CAVE på pasient.
Begrepet CAVE brukes for å angi typer behandling en pasient ikke bør eller skal ha, for eksempel bestemte legemidler, virkestoffer eller næringsmidler som skal unngås.
Systemet skiller mellom medisinsk og ikke medisinsk CAVE:
 1. 1.
  Medisinsk CAVE indikerer allergisk reaksjon mellom legemidler og/eller andre virkestoff
 2. 2.
  Ikke-medisinsk CAVE kan indikere allergi som ikke er direkte knyttet til legemidler, f.eks allergi forårsaket av nedsatt organfunksjon, implantater, eller matvarer og lignende.
CAVE kan registreres på pasientkortet eller i medisinoversikten.
Bruk Alt + C for å komme til CAVE på pasientkortet.
CAVE på pasientkortet

Registrere CAVE på pasientkortet

 1. 1.
  Åpne CAVE på pasientkortet.
 2. 2.
  Klikk Legg til ny for medisinsk eller ikke-medisinsk CAVE.
 3. 3.
  Fyll inn feltene og Lagre.
Medisinsk CAVE. Fyll inn feltene for å registrere.
CAVEN legger seg i listen. For medisinske caver markeres CAVEN, pasientkortet og navnet til pasienten i rødt, for å indikere at forbehold må tas i behandling av pasienten.
Pasienten markeres rødt når medisinsk CAVE er registrert.
Dersom du oppretter en ordinasjon på et preparat som berøres av pasientens CAVE, blir du varslet om dette.

Registrer CAVE fra medisinoversikten

 1. 1.
  Klikk på handlingsikonet på den ordinasjonen du vil registrere CAVE på
 2. 2.
  Avhengig av preparatet, kan du registrere CAVE på produktet eller virkestoffet.
 3. 3.
  Fyll ut feltene og Lagre.
Registrer CAVE direkte på ordinasjonen.

Varsler

Dersom du oppretter en ordinasjon på et preparat som berøres av pasientens CAVE, blir du varslet om dette.
Varsel om CAVE i ordinasjon.
Finnes det ordinasjoner som berøres av CAVE, vises dette med et CAVE-symbol på ordinasjonen i medisinoversikten.
Varsel om CAVE i medisinoversikten.