CAVE

Lær hvordan du ser og registrerer CAVE på pasient.

CAVE kan registreres på pasientkortet eller i medisinoversikten. Det skilles mellom medisinsk og ikke-medisinsk CAVE.

Bruk Alt + C for å komme til CAVE på pasientkortet.

CAVE på pasientkortet

Registrere CAVE på pasientkortet

  1. Åpne CAVE på pasientkortet.

  2. Klikk Legg til ny for medisinsk eller ikke-medisinsk CAVE.

  3. Fyll inn feltene og Lagre.

Medisinsk CAVE. Fyll inn feltene for å registrere.

CAVEN legger seg i listen. For medisinske caver markeres CAVEN, pasientkortet og navnet til pasienten i rødt, for å indikere at forbehold må tas i behandling av pasienten.

Pasienten markeres rødt når medisinsk CAVE er registrert.

Dersom du oppretter en ordinasjon på et preparat som berøres av pasientens CAVE, blir du varslet om dette.

Registrer CAVE fra medisinoversikten

  1. Klikk på handlingsikonet på den ordinasjonen du vil registrere CAVE på

  2. Avhengig av preparatet, kan du registrere CAVE på produktet eller virkestoffet.

  3. Fyll ut feltene og Lagre.

Registrer CAVE direkte på ordinasjonen.

Varsler

Dersom du oppretter en ordinasjon på et preparat som berøres av pasientens CAVE, blir du varslet om dette.

Varsel om CAVE i ordinasjon.

Finnes det ordinasjoner som berøres av CAVE, vises dette med et CAVE-symbol på ordinasjonen i medisinoversikten.

Varsel om CAVE i medisinoversikten.