LAR-pasienter

Lær hvordan du registrerer pasienter som får LAR-behandling.

Informasjon om pasienter som får LAR-behandling kan registreres på pasientkortet.

Behandlingsinformasjon på pasientkortet
  1. Åpne pasientkortet.

  2. Gå til Behandlingsinformasjon.

  3. I kolonnen LAR, klikk Opprett.

  4. Fyll inn feltene og Lagre.

Registrer LAR-pasient på pasientkortet

Det indikeres med et LAR-ikon på pasienten i søkefeltet når informasjonen er registrert.