Pleie- og omsorgs (PLO) pasienter
Lær hvordan du registrerer pasientens PLO kontakt slik man enkelt kan sende relevant PLO-melding.
Er pasienten knyttet til en fast Pleie- og omsorg kontakt kan dette legges til på pasientens pasientkort. Det er en fordel hvis man opplever at man ofte skal sende PLL til samme instans.

Legg til PLO-kontakt

Informasjon om pasienter som hører til PLO kan registreres på pasientkortet.
Behandlingsinformasjon på pasientkortet
  1.
  Åpne pasientkortet og velg Behandlingsinformasjon.
  2.
  I kolonnen PLO, klikk Opprett.
  3.
  Legg til sone/enhet og kontaktperson, og kryss av for om pasienten har gitt samtykke til at PLO har overtatt ansvaret for legemiddelhåndtering.
  4.
  Lagre.
Registrer PLO-pasient
Det indikeres med et PLO-ikon på pasienten i søkefeltet dersom det er huket av for samtykke til at PLO har overtatt ansvaret for legemiddelhåndtering.

Sende legemiddeloversikt i PLO-melding

Etter å ha lagt til PLO-kontakt på pasientkortet:
  Åpne Medisinmodulen (Alt+M).
  Klikk på de tre prikkene, og velg Send PLO melding.

PLO-melding til andre enn fast PLO-kontakt

Dersom du skal sende legemiddeloversikt i en PLO-melding utover pasietens faste PLO-kontakt som er registrert på pasientkortet, sendes PLO-meldingen på en annen måte:
Last modified 9mo ago