Samtykkeliste og reservasjon

Lær mer om samtykkelisten og hvordan registrere reservasjon på pasient.

Samtykkelisten og reservasjoner

Som helsepersonell trenger du ikke be om samtykke for å se pasientens opplysninger i Reseptformidleren.

Pasienten kan derimot selv velge å blokkere helsepersonell fra å se sine opplysninger i RF. Dersom en pasient selv har blokkert deg fra å se sine resepter, vil oppslaget i RF kun vise resepter du selv har forskrevet. Du vil også bli varslet om at pasienten har reservert seg og at du kun har tilgang til begrenset informasjon. Les mer om personvern og sikkerhet for e-resepter her: Personvern og sikkerhet for e-resepter.

Du kan også legge inn reservasjon for en pasient direkte i PasientSky. Les videre for mer informasjon om samtykkelisten og reservasjoner.

Samtykkelisten

På pasientkortet har du som behandler full oversikt over samtykkelisten til den aktuelle pasienten. Åpne pasientkortet og gå til fanen Innstillinger. I undermenyen, velg Samtykkeliste.

Her listes alle samtykker. Man kan filtrere på akseptert samtykke og avvist samtykke. Fra samtykkelisten kan du også trekke samtykke på vegne av pasienten for en spesifikk behandler. Finn behandleren i listen og klikk Trekk samtykke. I vinduet som kommer opp, kan du eventuelt skrive inn en kommentar eller begrunnelse, før du trykker Trekk samtykke på nytt. Samtykke for den aktuelle behandleren forsvinner fra listen.

Reservasjon

På pasientkortet finner du også oversikt over registrerte reservasjoner på pasienten, dersom det er noen. Åpne pasientkortet, gå til fanen Innstillinger og velg Reservasjoner i undermenyen.

Her kan du filtrere på aktive og historiske reservasjoner og legge til nye. For å legge til ny, klikk på Ny reservasjon til høyre i bildet. Videre velger du avtale i første felt, hvilken behandler pasienten skal reserveres mot og skriver inn en kommentar. Klikk til slutt Lagre. Behandleren vil nå ikke ha tilgang til pasientens behandlingsoversikt når han går inn i journalen til pasienten. Reservasjonen kan enkelt trekkes ved å trykke Fjern ved siden av reservasjonen.