Lokal varekatalog

Lær hvordan du bruker lokal varekatalog i PatientSky.

I PatientSky har klinikken en egen lokal varekatalog der dere kan registrere lokale artikler.

For å komme til den lokale varekatalogen, gå til Klinikkmodulen i modulmenyen til venstre. Gå til Medisinske tjenester og klikk på Lokal varekatalog.

Du kommer nå inn i dette bildet:

Varekatalogen har tre faner: Lokale artikler, Magistrelle legemidler og Maler. Les videre om de ulike.

Lokale artikler

For å registrere en ny lokal artikkel på klinikken, klikk på Ny til høyre i bildet. Da får du opp dette vinduet:

Fyll inn feltene.

 • Artikkeltype: Velg hvilken artikkeltype dette er, legemiddel eller kosttilskudd.

 • Produktnavn: Velg et navn på ditt lokale produkt.

 • Form: Velg fra listen hva slags form produktet er produsert i.

 • Reseptgruppe: Velg fra listen hvilken reseptgruppe produktet tilhører.

 • Virkestoff/styrke: Klikk på plusstegnet for å eventuelt legge til virkestoff og angi mengde/styrke. Da får du opp dette bildet:

 • ATC: Legg til eventuell ATC-kode.

 • Produsent: Skriv inn hvem som er produsent.

 • Administrasjonsvei: Velg fra listen hvordan preparatet skal brukes eller inntas.

 • Enhet for dosering: Velg et alternativ for dosering fra listen.

 • Pakningsenhet: Velg hvordan produktet pakkes.

 • Bruksområde: Velg fra listen hva slags bruksområde produktet har eller skriv inn bruksområdet i fritekst og trykk Enter for å legge til.

 • Doseringsforslag: Søk eller trykk pil ned for å få opp doseringsforslag

Når feltene er fylt ut, klikk Lagre og produktet vil legge seg i oversikten med status Aktiv.

Oversikt over lokale artikler med status Aktiv

I oversikten kan du sortere på lokale artikler med status Aktiv eller Alle. Sorterer du på alle får du også opp deaktivere artikler.

Deaktivere lokal artikkel

Ønsker du å deaktivere eller slette en lokal artikkel fra varekatalogen, kan du enkelt klikke på den aktuelle artikkelen i listen og velge Deaktiver eller Slett nederst. Deaktiverer du, vil du finne den igjen når du sorterer på Alle i oversikten. Velger du Slett, vil den artikkelen slettes helt.

Dersom du klikker på artikkelen som er deaktivert og gjør endringer eller trykker Lagre, blir statusen automatisk oppdatert til Aktiv. Når du har vinduet åpent, kan du også opprette en kopi av artikkelen ved å klikke Opprett som ny artikkel.

Magistrelle legemidler

Den andre kategorien du finner i menyen er Magistrelle legemidler. Les mer om det her:

Maler

Den tredje kategorien i Lokal varekatalog er Maler. Her har du mulighet til å opprette maler for legemidler (inkludert magistrelle) og handelsvarer, som du kan benytte når du oppretter en ny ordinasjon. Ved å opprette en mal med predefinert informasjon, vil det bli mer effektivt når du skal forskrive medisiner.

For å opprette en ny mal, klikk på Ny øverst til høyre på samme måte som ved Lokale artikler. Da får du opp dette vinduet:

Fyll ut feltene.

 • Navn på lokal mal: Velg et navn på malen. Navnet vil komme opp når du benytter malen i en ny ordinasjon og kan søkes på.

 • Varegruppe: Velg om malen gjelder legemiddel eller handelsvare. Feltene endrer seg basert på hva du velger. I eksempelet over har vi valgt legemiddel.

 • Preparat: Søk eller trykk pil ned for å få opp preparatene. Klinikkens magistrelle legemidler vil også komme opp i listen.

 • Bruk: Velg hvordan preparatet skal benyttes: Fast, kur eller ved behov.

 • Administrasjonsvei: Velg hvordan preparatet skal brukes/inntas.

 • Dosering: Velg hvilken dosering pasienten skal ta av preparatet. Basert på hvilket preparat du har valgt kommer det opp forslag til hva du kan velge fra FEST.

 • Bruksområde: Her kan du velge et foreslått bruksområde for preparatet, eller skrive inn fritekst.

 • Skal ikke kombineres med andre legemidler: Huk av her dersom preparatet ikke skal kombineres med andre legemidler.

 • Generisk bytte tillatt: Denne er standard huket på. Dersom du fjerner den må du begrunne hvorfor dette ble tatt bort.

 • Kommentar: Skriv inn en eventuell kommentar her.

 • Pakning: Her kan du velge pakning for preparatet fra listen.

Når du er ferdig å fylle ut feltene, klikk Lagre. Malen legger seg i listen. Når du oppretter en ny ordinasjon, kan du søke etter navnet på malen. Feltene vil fylles ut basert på det som er lagt inn i malen og du kan eventuelt justere ordinasjonen selv etter behov.