Multidose

Lær hvordan du registrerer informasjon om multidose på en pasient.

Multidose (MD)

Multidose sørger for at pasienter vet hvilke medisiner de skal ta til hvilken tid. Medisinene leveres i små pakker med informasjon om akkurat når medisinene skal inntas. Løsningen benyttes ofte av personer som tar mange legemidler og synes det er litt utfordrende å holde styr på hvilke tabletter de skal ta til hvilken tid.

PatientSky e-multidose

På PatientSky-plattformen har du mulighet til å benytte e-multidose som en av de første EPJ leverandørene. Løsningen piloteres i disse dager av de første klinikkene, og denne dokumentasjonen vil i første omgang være mest relevant for våre piloter.

Utrullingen av e-multidose styres nasjonalt av direktoratet for e-helse, det er derfor de som er ansvarlig for koordinering mellom aktører som inngår i løsningen.

Klikk på linken for å se hvordan du kan utføre de mest brukte handlingene her:

Du kan også lese dokumentasjon og følge våre guides her.

GUIDES

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor er "Send PLL-knappen" inaktiv? Du må fullføre en sammenstilling før du får sendt oppdatert PLL. Dette for å sørge for at informasjon i RF og lokalt stemmer før pasientens legemiddelliste i RF oppdateres.

Hvorfor må jeg gjennomføre en sammenstilling før jeg kan sende PLL? Dette er for å sikre at lokal informasjon, samt informasjon i reseptformidleren samsvarer. På denne måten er vi sikker på at pasienten mottar riktig medisin.

Hvordan kan jeg se hvilke medikamenter som er multidosepakket? Dette vil indikeres med et MD symbol som du ser i sammenstillingen. I tillegg kan du alltid gå inn i pasientens legemiddelliste i fanen som finnes i den eksterne delen av behandlingsoversikten.

Jeg får ikke sendt signert ny resept? Som multidoseansvarlig lege får du ikke signert en ny resept dersom oppdatert PLL ikke kan blir sendt inn samtidig. Ta derfor stilling til uløste handlinger som stopper PLL fra å bli sendt, før du oppretter en ny resept.