eMultidose
Lær hvordan du registrerer informasjon om multidose på en pasient.
eMultidose er for øyeblikket under pilotering

eMultidose (MD)

Multidose sørger for at pasienter vet hvilke medisiner de skal ta til hvilken tid. Medisinene leveres i små pakker med informasjon om akkurat når medisinene skal inntas. Løsningen benyttes ofte av personer som tar mange legemidler og synes det er litt utfordrende å holde styr på hvilke tabletter de skal ta til hvilken tid.

PatientSky e-multidose

På PatientSky-plattformen har du mulighet til å benytte e-multidose som en av de første EPJ-leverandørene. Løsningen piloteres i disse dager av de første klinikkene, og denne dokumentasjonen vil i første omgang være mest relevant for våre piloter.
Utrullingen av e-multidose styres nasjonalt av direktoratet for e-helse, det er derfor de som er ansvarlig for koordinering mellom aktører som inngår i løsningen.
Klikk på linken for å se hvordan du kan utføre de mest brukte handlingene her:
Du kan også lese dokumentasjon og følge våre guides her.

GUIDES

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor er "Send PLL-knappen" inaktiv? Du må ha fullført en gjennomgang av sammenstillingen før du vil kunne sende oppdatert PLL. Du informeres om dette ved å holde musepekeren over knappen. Dette for å sørge for at informasjon i RF og lokalt stemmer før pasientens legemiddelliste i RF oppdateres.
Hvordan kan jeg se hvilke medikamenter som er multidosepakket ved siste utlevering? Dette vil indikeres med et MD-symbol på ordinasjonen i sammenstillingen. I medisinoversikten kan du i tillegg alltid gå til fanen Pasientens legemiddelliste (PLL) i ekstern informasjon, og se siste melding av typen Pasientens legemiddelliste multidosepakket.
Jeg får ikke sendt signert ny resept? Som multidoseansvarlig lege får du ikke signert en ny e-resept dersom oppdatert PLL ikke kan bli sendt inn samtidig. Ta derfor stilling til uløste handlinger som stopper PLL fra å bli sendt, før du oppretter en ny resept.
Last modified 1yr ago