Nødrutine: Utskrift av meldinger

Denne rutinen kan brukes dersom meldinger feiler og du har behov for print.

Dersom det forekommer problemer med sending av elektroniske meldinger, kan du bruke en nødrutine og printe dem ut. Dette gjøres fra klinikkens meldingslogg.

Les mer om meldingsloggen her:

Gå til "Klinikk" og deretter "Meldingslogg"

Søk etter den aktulle meldingen under "Meldingstype" i søkefilteret.

Finn meldingen du ønsker å printe ut, og åpne denne.

Klikk deg inn på meldingen du ønsker å skrive ut og velg Skriv ut.