Pasientens legemiddelliste (PLL)
Lær om PLL.
Pasientens legemiddelliste (PLL) skal tilgjengeliggjøre pasientens legemiddelopplysninger i én felles, nasjonal oversikt.

Oppdater PLL

Du som multidoseansvarlig lege må ta stilling til all ny ekstern informasjon før oppdatert legemiddelliste kan sendes til RF.
Hver gang du gjør en endring i legemiddelbehandlingen til en multidosepasient, vil du varsles om at oppdatert legemiddelliste skal sendes til RF.
Varslingen vises i handlingsikonet øverst til høyre i medisinoversikten til pasienten, og vil i tillegg varsles spesielt med påminnelse dersom du forsøker å lukke journalen til pasienten.
Trykk på handlingsikonet-ikonet og du vil se at Send PLL er indikert med et oransje utropstegn.
Når du har klikket på Send PLL må du signere meldingen med PIN.
Tast inn PIN-koden og klikk Bekreft. Meldingen er nå sendt.

Inaktiv knapp på Send-PLL

Dersom knappen Send PLL er inaktiv (hold eventuelt musepekeren over den inaktive knappen for å se hvorfor) kan det bety at det foreligger informasjon i sammenstillingen du ikke har tatt stilling til.
Fullført gjennomgang vil ikke vises som aktiv i sammenstillingen før all nødvendig informasjon er tatt stilling til, og alle oppgaver, som for eksempel å besvare spørsmål fra apotek, er utført.
Informasjon på ordinasjon og tilhørende gyldig resept må stemme overens før oppdatert PLL kan sendes til RF. Hold musepekeren over varslingsikonet for å få opp den aktuelle feilmeldingen. Flere ulike årsaker kan være angitt.
Du vil varsles i medisinoversikten på den ordinasjonen det gjelder. Dette indikeres med en varsel-symbol. Hold musepekeren over for å se årsaken.
Du må gjennomføre nødvendige endringer slik at ny oppdatert PLL kan sendes til RF.
Dersom du forsøker å lukke journalen uten å ha sendt oppdatert PLL, vil du motta en varsling som minner deg på dette.

Se PLL i behandlingsoversikten

I medisinoversikten vil du også kunne se pasientens legemiddelliste. Dette finnes i den eksterne oversikten fra RF og fanen Pasientens legemiddellister (PLL).
Du kan se hele meldingen ved å klikke på den aktuelle linjen der du ønsker å se mer informasjon.

Nød-rutine ved feil på sending av resept/PLL

Dersom sending av PLL feiler finnes det en nødrutine som kan benyttes.
Her kan du klikke OK. Du vil fremdeles se det oransje utropstegnet i handlingsikonet.
Dersom feilen ikke kan rettes opp kan det være behov for å ta utskrift at meldingen. Dersom feilen skyldes feil kode til Buypass-kort - forsøk å signere på nytt.
Se hvordan du kan ta en utskrift av meldingen her: