Registrer/avregistrer multidoseansvarlig lege

Registrere multidoseansvarlig lege

På pasientkotet finner du informasjon om eventuell multidoseansvarlig lege, eller du kan overta ansvaret.
Registrer multidoseansvarlig lege
 1. 1.
  Åpne pasientkortet og gå til Behandlingsinformasjon.
 2. 2.
  Under Multidose (MD), klikk Opprett hvis det ikke er registrert MD-ansvarlig lege fra før, eller Endre for å overta ansvaret.
 3. 3.
  Klikk så Registrer deg som multidoseansvarlig lege, eller Overta som multidoseansvarlig lege hvis du skal endre.
 4. 4.
  Dersom PIN er lagret, vil meldingen M27.1 Registrering av multidoseansvarlig sendes til Reseptformidleren. PIN må tastes inn dersom den ikke er lagret (se hvordan).
Du kan kun legge til deg selv. Ingen kan fjerne deg, uten å overta MD-ansvaret.
Du blir nå bedt om å gjøre en sammenstilling av lokal og ekstern informasjon for å sikre at det er oppdatert informasjon mellom RF og ditt EPJ. Dersom PIN er lagret vil det derfor automatisk gjøres et nytt oppslag i RF. PIN må tastes inn dersom den ikke er lagret for å utføre oppslaget (se hvordan).
Sammenstilling etter at du er registrert som multidoseansvarlig lege
Pasienter med multidoseansvarlig lege på klinikken, indikeres med MD-ikon ved pasientens navn i søkefeltet (se hvor).

Se hvem som er MD-ansvarlig lege

I sammenstillingen kan du klikke på info-ikonet for å se hvem som er pasientens MD-ansvarlige lege (se hvor). Dersom du selv er MD-ansvarlig lege vil dette også indikeres her.

Avregistere multidoseansvarlig lege

Dersom du ikke lengre skal ha multidoseansvaret for en pasient, kan du avregistrere deg som multidoseansvarlig.
 1. 1.
  Åpne pasientkortet og gå til Behandlingsinformasjon.
 2. 2.
  Under Multidose (MD), klikk Endre.
 3. 3.
  Klikk Fjern, og deretter Bekreft for å bekrefte at du ikke lenger skal ha MD-ansvaret.
 4. 4.
  Signer så meldingen med ditt Buypass-kort, og du er ikke lengre ansvarlig for multidose for denne pasienten (se hvordan).

Annen lege overtar multidoseansvaret

Dersom en annen lege overtar multidoseansvaret vil du få en varsel om dette i
 • Viktige varsler (se hvor).
 • Din innboks.
Klikk på meldingen for å lese den i sin helhet.
Varsel om endring av LIB-ansvarlig lege
Klikk Avvis for å fjerne meldingen fra Viktige varsler når den er lest. Klikker du Håndter kan du også etterpå trykke Bekreft og meldingen vil da også fjernes fra Viktige varsler (se hvordan).