Spørsmål/svar i meldinger

Spørsmål fra apotek/pakkesentral

Du kan motta spørsmål på de ulike LIB-elementene.
Du mottar spørsmål fra apotek eller pakkesentral under Viktige varsler dersom du er registrert Multidoseansvarlig lege. Når varselet åpnes kan det klikkes Håndter og du tas til vinduet med sammenstilling med RF-informasjon etter at nytt RF-oppslag automatisk er utført (foutsetter at PIN er lagret, hvis ikke må PIN tastes inn for RF-oppslaget).
Bilde viser SLV-varslinger, men vil se likt ut for deg når du mottar spørsmål.
Denne typen spørsmål vil alltid sees i sammenstillinger, uavhengig om du er registrert som multidoseansvarlig lege. Det vil du se av knappen for Meldinger på det aktuelle LIB-elementet fra RF i listen, som vist under:
Hvis meldingen er ubehandlet vil meldings-ikonet være blått ved nytt RF oppslag, slik bildet over viser. Hvis meldingen er lest eller ferdig behandlet, vil meldingsikonet være grått, som vist her:
Antall avklaringer i hver melding er indikert med tall i parantes.

Overordnet beskjed - Kommentar

Du kan også motta eller legge til beskjed fra/til apotek som angår hele listen. Du legger til en slik kommentar ved å klikke på Kommentar nede til høyre i sammenstillingen.
Skriv inn kommentaren og klikk Lagre.
Dersom det ligger en linje øverst, er dette en overordnet beskjed fra apotek. Klikk på Vis kommentar og teksten vil komme opp. Klikk så på Lagre for å indikere at du har lest meldingen.

Besvare spørsmål i meldinger

Klikk på meldingsknappen for å åpne den i sammenstillingen. Her kan du svare ved å velge passende alternativ etter hva som blir etterspurt. Du kan også legge til en kommentar i kommentarfeltet. Klikk så på Svar.
Eksempel på utleveringsmelding
Dersom du ikke er registrert som pasientens multidoseansvarlig lege eller arbeider på samme klinikk som MD-ansvarlig, vil du ikke ha mulighet til å svare på meldingen. Dette vil indikeres med fjernet mulighet for å svare, samt en beskjed.

Legg til beskjed fra legen på element

Du kan som MD-ansvarlig lege legge til en beskjed på en ordinasjon/et LIB-element, dersom du har behov for å formidle noe til apoteket. Finn den aktuelle ordinasjonen i listen og klikk Legg til beskjed. Skriv inn beskjeden og klikk Oppdater.
Du kan også legge til kommentar på overordnet nivå som angår hele listen, som vist ovenfor.