Resept
Lær hvordan du oppretter en e-resept.

Opprett resept

Resepter opprettes utfra en ordinasjon. Les hvordan du oppretter en ordinasjon her.
For å opprette resept, bruk hurtigtasten Alt + R eller velg Ny resept i medisinoversikten.
Opplysningene i ordinasjonen følger med når resepten opprettes. Du kan redigere ordinasjonen direkte fra reseptvinduet eller fra medisinoversikten.

Reseptvinduet

Vinduet for ny resept
Pakning: I dette feltet angir du mengden du ønsker å forskrive. Detaljer om anbefalt mengde og pakningstørrelse finnes under. Du kan også velge pakning fra nedtrekksmenyen og skrive inn antall. Merk at dersom det foreligger informasjon fra SLV vil en info-knapp komme opp ang f.eks leveringssvikt. Låse resept: Huk av her dersom du ønsker å låse resepten. Informasjon om legemiddelet vil da ikke inngå i LIB-meldinger (Legemidler i bruk). Resepten vil da få et referansenummer som du vil få spørsmål om å skrive ut hvis du velger e-resept.
Refusjonshjemmel: Dersom det er grunnlag for refusjon på resepten, vil aktuelle refusjonshjemler kunne velges i listen her. Fanen Refusjon viser ytterligere opplysninger om hjemmelen. Les hvordan du søker HELFO om individuell stønad her.
Reit: Angi hvor mange ganger resepten skal kunne gjentas.
Kommentar: Skriv eventuelt inn en kommentar til resepten som vil fremkomme når apoteket laster ned resepten fra RF.
Varighet: Ekspedisjonsdatoen er automatisk satt til dagens dato, med utløpsdato ett år frem i tid. Dette kan endres.
I midten av vinduet, har du tre ulike faner: Info, Refusjon og Eksterne linker. Les mer om de ulike her:
Info
Refusjon
Eksterne linker
Under Info finner du informasjon om CAVE, interaksjoner, reseptgruppen, søknad til SLV/Apotek, type preparat, egenskaper (kan preparatet deles, knuses eller åpnes) og lignende produkter på det valgte preparatet, samt alle med samme virkestoff.
Under Refusjon finner du informasjon om tilgjengelige refusjonssøkander for det valgte prepratatet. Dersom du skal skrive en refusjonsresept og er i kolonnen Refusjonshjemmel, vil du automatisk bli vist denne fanen, slik at du lettere kan se hva den enkelte refusjon betyr når du skal velge.
Under Eksterne linker finner du link til ulike eksterne parter.

Lagre resepten

Når all informasjon er valgt, klikk Oppdater. Du kan nå velge å forskrive resepten med en gang eller lagre den som et utkast.
Ønsker du å forskrive resepten med en gang, klikker du E-resept. Du kan velge Papirresept, Faxresept eller Telefonresept ved å klikke på pilen. Signer resepten med pin-koden din.
Creating an e-prescription
Resepten vil legge seg i resept-kolonnen med status gyldig. Har du valgt e-resept, vil det indikeres med ikonet E.

Lagre resept som utkast

Lagre resept som utkast
Velg Utkast hvis du vil signere resepten senere. Du kan også lagre som utkast dersom du er helsesekretær og skal klargjøre en fornyelse av resept for legen. Da legger den seg i Viktige varsler for legen som kan hente den opp og ferdigstille.

Detaljer om resepten

For å se detaljer om resepten, klikk på handlingsikonet i reseptkolonnen og velg Vis detaljer.
I fanen Hendelser kan du se historikk på resepten i RF.
Ved å klikke Forespørsel om utlevering kan du forespørre informasjon om resepten er utlevert på apotek og eventuelt motta utleveringsdetaljer.
Detaljer om resepten

Status på resept

Resepter vil enten ha status Gyldig, Ugyldig eller Utkast.
Resepten får status Ugyldig når den er:
 • Tilbakekalt
 • Ferdig ekspedert eller avsluttet hos apoteket. Dette baseres på utleveringsinformasjonen fra apoteket.
 • Utløpt. Det vil si at sluttdatoen for resepten er tilbake i tid eller at resepten ikke lenger finnes i RF.
Status på resepten endrer seg også ved oppslag i RF, dersom statusen på resepten i RF er endret.

Fornye resept

Resepter kan fornyes på flere måter:

Håndtere reseptforespørsler

Dersom klinikken har åpnet for å motta reseptforespørsler fra pasient gjennom appen eller pasientportalen, vil disse mottas i postmodulen. Klinikken kan velge om disse skal håndteres av helsesekretær eller om legen skal motta dem direkte. Helsesekretær kan klargjøre en fornyelse av resept, som senere signeres av legen.

Tilbakekalle resept

For å tilbakekalle en resept, klikk handlingsikonet på resepten det gjelder og velg Tilbakekall. Signer meldingen som kommer opp.
Tilbakekalle resept

Resept for personer uten fødselsnummer

Pasienter kan få e-resept selv om de ikke har norsk personnummer eller D-nummer.
Legg til pasient med fødselsdato og adresse. Om pasienten er turist, kan den midlertidige adressen i Norge for eksempel oppgis. Adresse må være registrert for at e-resept skal kunne opprettes.
Når du oppretter resepten, vil du automatisk få opp et referansenummer, som kan printes ut. Referansenummeret må videreformidles til pasienten, som må oppgi dette på apotek når preparatet skal utleveres.

Vergeinnsynsreservasjon

Ungdommer har rett til å skjule sine e-resepter for foreldre eller verge. Vergeinnsynsreservasjon gjelder for aldersgruppen 12-16 år. Jf. Pasient og brukerrettighetsloven §3-4:
«Er pasienten mellom 12 og 16 år, skal opplysninger ikke gis til foreldrene eller andre med foreldreansvaret når pasienten av grunner som bør respekteres, ikke ønsker dette».
For å resevere mot innsyn fra verge, huk av for vergeinnsynsreservasjon på resepten.
Vergeinnsynsreservasjon huket av

Vergeinnsynsreservasjon og kjernejournal

Informasjon om reservasjonen vil være synlig i apotekenes systemer og i kjernejournal. Helsepersonell ser om resepter ungdom står på er merket med vergeinnsynsreservasjon når de gjør oppslag i pasientens kjernejournal. Dermed kan de unngå å gi opplysninger til ungdommens foreldre, for eksempel ved innleggelse i sykehus. Foreldre har innsyn i barnas kjernejournal frem til de fyller 12 år. Hvis de ønsker innsyn for barn i alderen 12-16 år, må de henvende seg til fastlege eller behandlende lege som avgjør om de skal få en utskrift. Legen skal i slike tilfeller respektere en eventuell innsynsreservasjon.

Ekspederingsanmodning

Når du oppretter en resept, kan du legge til en ekspederingsanmodning.
 1. 1.
  Velg type: utlevering direkte til pasient eller forsendelse i posten. Velger du forsendelse, legges pasientens adresse til.
 2. 2.
  Skriv inn apoteket som skal utlevere og velg fra listen.
 3. 3.
  Oppgi kontaktperson og skriv inn eventuell kommentar.
Resepter med ekspideringsanmondning av type "Utlevering", blir automatisk låst og tildeles et referansenummer.
Med ekspederingsanmodning menes hvilket apotek du ønsker skal stå for en eller alle utleveringer av et preparat. Resepten knyttes til utlevering fra angitt apotek.

Utleveringsinformasjon

For å se hvor mye det er igjen på en e-resept, kan du se hvor mye som er utlevert.
Informasjon om utlevering av resepten du har forskrevet, finner du i medisinoversikten.
Eksempel: I reseptkolonnen, se først på mengden du har forskrevet og antall reit. Se deretter på mengden og hvor mange ganger resepten er utlevert i utleveringsinformasjonen, og trekk fra for å finne ut hvor mye som er igjen for pasienten å ta ut.
Dersom du for eksempel har importert en resept og utleveringsinformasjon ikke foreligger, kan du under Hendelser klikke Forespørsel om utlevering. Da vil det som er kjent av utleveringsinformasjon i RF komme opp i listen.
Last modified 8mo ago