Oppsett og tilganger

Lær mer om oppsett og tilganger i Medisinmodulet i PatientSky.

Medisinmodulet i PatientSky er utviklet på en slik måte at du som lege eller helsesekretær skal kunne utføre dagligdagse gjøremål enkelt og raskt.

Veien inn i medisinmodulet går via pasientes journal. Det vil med andre ord være en egen behandlingsoversikt knyttet til hver pasient, der du vil finne informasjon om ulike preparater og kan utføre alle handlinger i ett og samme bilde. Lær om behandlingsoversikten her:

Før vi ser nærmere på hvordan medisinmodulen fungerer, la oss se på hvilke tilganger du som bruker trenger for å kunne ta modulen i bruk.

Tilganger

Tilgang til medisinmodulen gis gjennom å legge til en ny ansatt med fullstendig fødselsnummer. Dette gjøres i Klinikkoppsettet i Klinikkmodulen. Lær hvordan du legger til en ansatt her:

På ansattkortet må HPR-nummeret være lagt til. Når HPR-nummeret er lagt til vil tilgang og rettigheter automatisk tildeles utfra hvilke rettigheter HPR-nummeret angir. For eksempel får rekvirenter full tilgang til modulen og alle tilleggstjenester, mens en helsesekretær får leserettigheter og muligheten til å klargjøre utkast for resepter og ordinasjoner. Det vil si at dersom du ikke har rekvisisjonsrett, vil dette angis av HPR-nummeret ditt og du vil ikke ha mulighet til å forskrive resepter.

Tilgang og rettigheter på ansattkortet

Tilgang til medisinmodulet i sin helhet og tilhørende tilganger gis i fanen Tilgang og rettigheter på ansattkortet. Kun Klinikkadministrator på klinikken kan gi tilgang til andre brukere på klinikken.

Dersom du er klinikkadministrator, gå til Klinikkmodulen, velg Klinikkoppsett i undermenyen og gå til fanen Ansatte. Klikk på den ansatte i listen du vil gi tilganger.

Gå til fanen Tilgang og rettigheter, og finn Medisin i listen.

Tilgang til behandlingsinformasjon

I tillegg til medisinmodulet, kan du gi brukeren tilgang til ulik behandlingsinformasjon. Dette gjelder medisinsk - og ikke-medisinsk CAVE, PLO og LAR. Gis det tilgang til en eller flere av disse, vil den ansatte kunne se denne informasjonen på pasientkortet.

På pasientkortet vil brukeren finne CAVE i menyen, og Behandlingsinformasjon under Administrasjon. Brukeren vil da ha mulighet til å se eventuell informasjon som er registrert om pasienten, for eksempel om pasienten er en LAR eller PLO-pasient, eller har en registrert CAVE. Brukeren vil også ha mulighet til å registrere denne informasjonen selv.

Gå inn i medisinmodulen

Veien inn til medisinmodulen går via pasientens journal. Start med å søke etter den pasienten du ønsker i søkefeltet, og gå til journalen. Du vil se at du har tilgang til medisinmodulet ved at du har et medisin-ikon i menylinjen inne i journalen.

Ved å klikke på dette ikonet kommer du direkte inn i behandlingsoversikten på den aktuelle pasienten.

Signering av meldinger

Det første du vil få opp når du åpner behandlingsoversikten på en pasient, er to meldinger som må signeres.

Systemet spør automatisk etter tilgjengelige resepter og pasientens legemiddelliste, for brukere som har tilgang til oppslag i Reseptformidleren (RF). Disse to meldingene må signeres:

  • M09.5 Forespørsel om tilgjengelige resepter på pasient

  • M9.11 Forespørsel om legemidler i bruk

Les mer om Reseptformidleren her:

Dersom oppslag ikke er gjort blir du varslet om dette og oppslag må gjøres manuelt før ytterligere handlinger kan utføres.

Lagre PIN

Meldingene signeres med ditt Buypass-kort. Når du signerer meldingene, har du muligheten til å lagre PIN for Buypass-kortet ditt, slik at disse meldingene automatisk signeres i bakgrunn hver gang du går inn i medisinmodulen på en pasient. PIN-koden lagres i inntil 8 timer, men dersom du ikke har benyttet Buypass på over én time, må lagring av PIN gjøres på nytt.

Slik ser det ut når du får valget om å lagre PIN-koden i inntil 8 timer.

Skriv inn PIN i feltet Pin-kode og huk av for at systemet skal huske PIN-koden. Trykk Signer og begge meldingene signeres.

Dersom du velger å lagre PIN når arbeidsøkten starter, skjer signeringen av meldingnene automatisk i bakgrunnen slik at du ikke trenger å signere hver gang du åpner behandlingsoversikten til pasienten.

Det er likevel lovpålagt å signere med PIN ved sending av resept og oppdatering av pasientens legemiddelliste.