Ordinasjoner
Lær mer om ordinasjoner i medisinmodulet.

Opprett ordinasjon

For å forskrive en resept i PatientSky, starter du alltid med å opprette en ordinasjon.
Opprett ny ordinasjon med hurtigtasten Alt + O eller klikk Ny Ordinasjon i medisinoversikten til pasienten.
Eksempel på ny ordinasjon
  • Velg preparat utfra legemidler eller handlesvarer. Merk at du kan forskrive spesifikke preparater eller på virkestoff der dette står i parentes. Dersom du vil se alternativer til et preparat, kan du klikke på Velg alternativ.
  • Dosering: For mange preparater vil du få opp foreslåtte doseringer fra FEST. Skriv for eksempel 1x2 dersom pasienten skal ta 1 tablett to ganger daglig, for å få opp forslag istedenfor å skrive i fritekst. Eller 2+2+2 som vil vises som teksten: 2 kapsler/tabletter morgen, 2 kapsler/tabletter midt på dagen, 2 kapsler/tabletter kveld. Skulle ikke forslagene passe, anbefaler vi at du gjør en egen strukturert dosering. Les mer her.
  • Varighet: Startdatoen er som standard satt til dagens dato. For å definere varigheten av behandlingen, skriv inn et tall eller d for dag, u for uke eller m for måned for å sette sluttdato. Settes sluttdato, blir ordinasjonen automatisk seponert på sluttdatoen og legger seg under historiske i medisinoversikten.
  • Info-fanen: her vil du varsles om eventuell CAVE, dobbeltforskrivning, interaksjoner eller varsler fra SLV.
Lagre for å lagre ordinasjonen eller velg Ny resept for å opprette en resept direkte. Les mer om å opprette resept her:

Redigere ordinasjon

For å redigere en ordinasjon, klikk på handlingsikonet på ordinasjonen i listen.
Redigere ordinasjon

Seponere ordinasjon

For å seponere en ordinasjon, klikk på handlingsikonet på ordinasjonen i listen. Ordinasjonen fjernes fra listen og legger seg under Historiske. Foreligger det en gyldig resept på denne ordinasjonen, blir den som har opprettet resepten varslet om at resepten bør tilbakekalles. Skal behandlingen opptas igjen, kan du gjenopprette den ved å trykke Ny behandling i Historiske-fanen.
Merk at ordinasjoner med angitt sluttdato seponeres automatisk.

Ordinasjoner som inngår i LAR-behandling

LAR-resepter kan kun foreskrives til pasienter som er registrerte LAR-pasienter. Les hvordan du registrerer en LAR-pasient.
Når du oppretter en ordinasjon på et narkotisk preparat, kan du huke av for Inngår i LAR-behandling.
Når du oppretter resept, kan du velge å opprette en ekspederingsanmodning og velge LAR som type.
LAR i ekspederingsanmodning

Forskrive magistrelt legemiddel

Les hvordan du oppretter ordinasjon og resept på magistrelle legemidler her.
Last modified 1yr ago