Ordinasjoner

Lær mer om ordinasjoner i medisinmodulet.

Ordinasjoner

Alle resepter starter med en ordinasjon.

Ordinering er beslutningen om start, videreføring eller endring av individuell behandling med legemiddel, næringsmiddel/medisinsk utstyr.

I PasientSky starter alle nye forskrivninger med at du må opprette en ordinasjon. Årsaken til dette er for å kunne holde orden på medisinlisten til pasienten, ikke bare med reseptbelagte medisiner, men alle medisiner pasienten bruker, f.eks: vitaminer, mineraler osv. På denne måten blir det enklere å holde oversikt over mulige interaksjoner på ulike preparater.

Her kan du lære mer om: