Opprett ordinasjon

Lær hvordan du oppretter en ny ordinasjon.

Hvordan opprette en ny ordinasjon

For å opprette en ny ordinasjon benytt hurtigtast ALT + O, klikk på Ny ordinasjon, i behandlingsoversikten, eller benytt en av snarveiene (fra nytt journalnotat eller fra pasientkortet).

Se de ulike inngangene til å opprette ny ordinasjon her:

Dette bildet åpner seg:

Fyll ut feltene.

 • Varegruppe: Her velger du den varegruppen du ønsker. Legemiddel eller Handelsvarer.

 • Preparat: Her skriver du inn navnet på preparatet du ønsker å forskrive. Ved å klikke pil ned får du opp en liste over pågående og historiske ordinasjoner på den aktuelle pasienten. Du kan også starte å skrive navnet på et preparat og du vil få opp en liste med forslag.

Ved å klikke på Velg alternativ kan du se alternative preparater i forbindelse med det du allerede har valgt. Les mer om dette lenger ned i artikkelen.

 • Bruk: Velg hvordan preparatet skal benyttes: Fast, kur eller ved behov.

 • Administrasjonsvei: Her informeres pasienten om hvordan preparatet skal tas. Dette feltet vil være forhåndsutfylt basert på informasjon fra FEST.

 • Dosering: Velg hvilken dosering pasienten skal ta av preparatet. Basert på hvilket preparat du har valgt kommer det opp forslag til hva du kan velge fra FEST. Du kan også starte å skrive inn fritekst og ytterligere forslag vil komme opp i listen. Ved spesielle behov, kan du benytte kun fritekst ved å klikke "Fritekst" over feltet for dosering.

Dersom du ikke bruker doseringsforslagene fra FEST eller andre forslag fra listen, anbefaler vi at det benyttes strukturert dosering. Dette er gjennomgått i eget kapittel. Følg linken under:

 • Start og varighet: Her kan du velge start og varighet av inntak av preparatet. Du kan enten skrive inn en dato manuelt, eller klikke pil ned i Søk-feltet og få opp foreslåtte tidsperioder.

 • Bruksområder: Her kan du velge et foreslått bruksområde for preparatet, eller skrive inn fritekst.

 • Forhåndsregel ved inntak: Vi har tilgjengeliggjort den nasjonale standard for inntak, som hele tiden oppdateres. Trykk pil ned for å se de tilgjengelige valgene.

 • Diagnosekoder: Du kan knytte ordinasjonen opp mot aktive og kjente diagnosekoder på pasienten. Vi anbefaler dette slik at systemet kan bli mer intelligent i forhold til behandling og medisinering.

 • Skal ikke kombineres med andre legemidler / Generisk bytte tillatt:

Her velger du om det skal fremkomme informasjon om at dette ikke skal kombineres med andre legemidler, samt om det skal være lov med generisk bytte. Denne er standard skrudd på, dersom du fjerner den må du begrunne hvorfor dette ble tatt bort.

 • Behandlingsinformasjon: Her kan du angi hvilken/hvem som har instituert preparatet.

 • Administrering: Her kan du legge inn opplysninger om administrering.

Velg alternativ

Dersom du ønsker å se alternativer til et preparat, kan du klikke på Velg alternativ.

Du får da opp dette bildet:

Her kan du søke etter, eller se en liste over alternative preparater. Klikk på det du eventuelt ønsker å velge, og det opprinnelige preparatet du var i gang med, vil bli byttet ut.

Alle preparater som står som (Virkestoff) er en virkestoff-forskrivning. Der det ikke finnes noe i parantes er det snakk om et enkelt produkt.

Redigere en ordinasjon

Når du har opprettet en ordinasjon, kan du enkelt redigere den fra behandlingsoversikten. Finn den aktuelle ordinasjonen i listen og klikk på handlingsikonet ved siden av ordinasjonen. Velg Rediger ordinasjon.

Du kan også redigere en ordinasjon når du oppretter en resept. Opprett en ny resept og velg ordinasjonen du ønsker fra listen. Når du har valgt, kan du klikke Rediger ordinasjon øverst over feltet.