Strukturert dosering
Lær mer om hvordan du foretar en strukturert dosering.
Når du oppretter en ordinasjon, anbefaler vi å bruke doseringsforslagene fra FEST.
Dersom du har behov for å gjøre en egen doserig, anbefaler vi å legge inn en strukturert dosering. Dette kan for eksempel være nyttig i smertebehandling, der dosen skal trappes ned over tid, eller der behandlingen skal skje periodevis.
I nedtrekksmenyen, åpne Strukturert dosering.
Strukturert dosering
Hva som vises i bildet og hvilke alternativer som kommer opp i de ulike feltene, vil avhenge av hvilket preparat du har valgt og hvilken bruk du har angitt i ordinasjonen (fast, kur eller ved behov).
Det blå feltet øverst viser deg hva som kommer på utskriftslappen på apoteket. Fyll inn de ulike feltene:
Dose
Administreres/brukes
Når på dagen
Før/etter
Under dose angir du ønsket dose pasienten skal ta.
Start med å skrive et tall her, og du vil få opp forslag til dose. Eks: 1 tablett, 20 tabletter
Her indikeres bruk av f.eks. gel, kremer, såper eller andre preparater som ikke er tabletter. Feltet vil være grått dersom det er tabletter som er angitt.
Her angir du når på dagen preparatet skal benyttes. Ved å starte å skrive noe her, f.eks "dag", vil du få opp en liste over forslag som samsvarer med ditt forslag. Velg så fra listen.
Eksempler på forslag som kan dukke opp: Morgen, kveld, ettermiddag, kl 08, kl 12.00. Hvilke forslag som kommer opp kan variere utfra hvilket preparat du har valgt.
Dette feltet vil kunne fylles ut dersom du har valgt "når på dagen" som krever ytterligere spesifisering.
Eks: - 2timer eller + 15 minutter.
Under Flere valg, kan du spesifisere ytterligere hvilken dosering du ønsker. Velg de dagene i uken som ønskes, spesielle behandlingsdager, eller de spesifikke dagene per måned. Du kan også velge om det skal gjentas, klikk pil ned for å få opp en foreslått liste. Du kan også skrive inn en spesifikk dato, eller velge perioder med/uten behandling.
"Flere valg" i strukturert dosering.

Ny sekvens

Dersom det er variasjon i doseringen, for eksempel der 1 tablett skal tas mandag og 2 skal tas tirsdag, kan du etter å ha lagt inn dosering for mandag, klikke Ny sekvens. Da får du opp et nytt felt og kan legge inn neste dose med den spesifiseringen du ønsker.

Nytt doseringselement

Dersom behandlingen for eksempel skal starte med et x antall tabletter i første dose og deretter fortsette med et annet antall videre i behandlingen, kan du legge inn første dose og deretter trykke Nytt doseringselement. Det vil da stå “deretter” på etiketten som vil spesifisere dette.
Last modified 2mo ago
Export as PDF
Copy link