Opprett resept

Lær hvordan du oppretter en e-resept.

Opprette Ny resept

For å opprette en ny resept må du alltid opprette den utifra en ordinasjon. Du kan opprette en ny resept fra flere ulike steder:

 • Via hurtigtast ALT + R

 • Fra behandlingsoversikten

 • Via en ny ordinasjon i journalen

 • Via widgets

La oss først se på hvordan en ny resept opprettes fra behandlingsoversikten.

Opprett resept fra behandlingsoversikten

Inne i behandlingsoversikten til pasienten, kan du klikke på Ny resept i menylinjen øverst til høyre. Du kommer da til vinduet der du kan forskrive en ny resept. Start med å velge hvilken ordinasjon du ønsker å opprette utifra. Trykk pil ned for å se pågående ordinasjoner, eller start å skrive navnet på preparatet du ønsker å forskrive.

Etter ordinasjonen er valgt kan du gå videre i de ulike feltene ved å klikke på TAB på tastaturet.

Informasjon fra ordinasjonen følger med inn i resepten, som bruksområde, brukerveiledning start og stopp samt bruk. Dersom dette skal redigeres trykker du på Rediger ordinasjon øverst over ordinasjon-feltet.

Du kan bytte fra produkt til virkestoff ved å klikke på Skift til virkestoff under feltet for ordinasjon. Fyll så ut feltene:

 • Pakning: Hvor mange pakninger skal du ha av preparatet? Velg fra listen eller velg Mengde for å angi dette manuelt.

 • Mengde: Skriv inn ønsket antall. Merk at dersom det foreligger informasjon fra SLV vil en info-knapp komme opp ang f.eks leveringssvikt.

 • Refusjonshjemmel: Velg fra listen dersom det er grunnlag for refusjonshjemmel og ytterligere informasjon angående refusjon vises.

Opprett resept fra handlingsikonet på ordinasjonen

Fra har du tilgang på å utføre ulike handlinger.

Handlingsikonet i oversiktsbildet

Her kan du opprette resept direkte fra ordinasjonen, du kan redigere den aktuelle ordinasjonen, registrere produkt CAVE, registrere virkestoff CAVE, foreslå ny seponeringsdato, seponere eller slette. Velg Opprett resept.

Opprett resept

Informasjon fra ordinasjonen følger med inn i resepten, som bruksområde, brukerveiledning start og stopp samt bruk. Dersom dette skal redigeres trykker du på Rediger ordinasjon.

Du kan bytte fra produkt til virkestoff ved å klikke på Skift til virkestoff.

 • Pakning: Hvor mange pakninger skal du ha av preparatet? Velg fra listen eller velg Mengde for å angi dette manuelt.

 • Mengde: Skriv inn ønsket antall. Merk at dersom det foreligger informasjon fra SLV vil en info-knapp komme opp.

 • Refusjonshjemmel: Velg fra listen dersom det er grunnlag for refusjonshjemme og ytterligere informasjon angående refusjonen vises.

 • Reit: Hvor mange ganger skal resepten kunne gjentas.

 • Ekspedisjonsdato/gyldighet utløpsdato: Angi ønsket dato for gyldighet her.

 • Lås resepten: Du kan huke av her dersom du ønsker å låse resepten. Informasjon om legemiddelet vil da ikke inngå i LIB-meldinger.

 • Kommentar: Skriv eventuelt inn en kommentar til resepten som vil fremkomme når apoteket laster ned resepten fra RF.

I midten av vinduet, har du tre ulike faner: Info, Refusjon og Eksterne linker. Les mer om de ulike her:

Info
Refusjon
Eksterne linker
Info

Under Info finner du informasjon om CAVE, interaksjoner, reseptgruppen, søknad til SLV/Apotek, type, egenskaper og lignende produkter på det valgte preparatet + alle med samme virkestoff.

Egenskaper: Kan preparatet deles, knuses eller åpnes.

Refusjon

Under Refusjon finner du informasjon om tilgjengelige refusjonssøkander for det valgte prepratatet. Dersom du skal skrive en refusjonsresept og er i kolonnen Refusjonshjemmel, vil du automatisk bli vist denne fanen, slik at du lettere kan se hva den enkelte refusjon betyr når du skal velge.

Eksterne linker

Under Eksterne linker finner du link til ulike eksterne parter.

Klikk på Oppdater for å legge resepten i signeringskøen. Da vil bildet se slik ut:

Dersom du ønsker å signere resepten med en gang, klikker du på E-resept. Du kan også klikke på den lille pilen ved siden av for å få opp valgene Papirresept, Faxresept eller Telefonresept, dersom du ønsker at resepten ferdigstilles på annen måte.

Du blir så bedt om å signere:

Når du har signert, vil resepten registreres under Resepter i behandlingsoversikten med status gyldig.

Lagre resept som utkast

Dersom du vil signere resepten senere eller eksempelvis samler opp flere resepter for å signere dem senere, kan du velge Utkast i dette bildet:

Utkastene legger seg i "Viktige varsler" ved søkefeltet og kan senere hentes for signering.

Det er alle rekvirenter sitt ansvar å sørge for at RF er oppdatert ved forskrivning av e-resepter.

Detaljer om resepten

I behandlingsoversikten kan du alltid klikke på -ikonet ved siden av en resept, i kolonnen for resepter, og velge Vis detaljer.

Ved å klikke på denne får du opp et nytt vindu:

 • Status: Viser hvilken status resepten har

 • Utløpsdato: Viser utløpsdatoen på resepten

 • Reservasjon mot verge innsyn: Viser om det er en aktiv reservasjon mot verge innsyn

 • Referansenummer: Viser aktuelt referansenummer, dersom låst resept eller for pasienter uten personnummer eller med d-nummer.

 • Opprettet: Viser dato for opprettelse

 • ATC: Viser hvilken ATC kode det er snakk om

 • Generisk bytte tillat: Viser om det er lov med generisk bytte for resepten

 • Mengde: Viser mengden som er forskrevet på denne resepten

 • Reit: Viser reit som er angitt på denne resepten

 • SLV status: Viser status hos SLV

 • Begrunnelse for SLV søknad: Viser teksten dersom det er sendt en SLV søknad

 • Reseptgruppe: Viser hvilken reseptgruppe denne resepten er i

 • Refusjon: Viser om det finnes tilknyttet refusjon

 • Pakning: Viser pakningsstørrelse

 • Anonym: Viser om dette skal være en anonym resept

 • Låst: Viser om dette skal være en låst resept

 • Oppdatert: Viser datoen for når resepten ble opprettet

 • Reseptmedium: Viser hvilken type resept det er

 • Kommentar til resepten: Viser om det er lagt inn spesifikke kommentarer som del av del elektroniske meldingen

Under fanen Hendelser kan du se all informasjon om hva som har skjedd med resepten. Her ser du fullstendig status i RF på denne resepten.

Ved å klikke Forespørsel om utlevering kan du forespørre informasjon om resepten er utlevert på apotek og eventuelt motta utleveringsdetaljer.

Opprette resept fra journalen

Du kan opprette resept via ordinasjon i journalen. Fra journalnotatet, velg Opprett og legg til. Velg Ordinasjon. Merk at du må legge til et problem i journalnotatet for å kunne klikke på ordinasjon. Vinduet for ny ordinasjon kommer opp. Her kan du velge en pågående ordinasjon eller opprette en ny. Når dette er gjort, kan du opprette en resept ved å klikke Ny resept nederst i vinduet.

Opprette resept fra widgets

Uansett hvor du befinner deg på PasientSky-plattformen, kan du også opprette ny resept fra widgets. Åpne widgets og sørg for at du står i widgeten for behandling (hjerteikonet). Nederst har du oversikt over pasientens preparater. Trykk på ønsket preparat og klikk Ny resept i vinduet som kommer opp.

Les mer om widgets her:

Lokalregistrering - Pasienter uten adresse

For å kunne opprette en e-resept på aktuell pasient må det være registrert en adresse på pasientkortet.

Når du oppretter resept på en pasient uten adresse vil denne varslingen komme opp:

Pasient uten adresse på pasientkortet.

Som du ser vil valget Lokal registrering nå være oppført nede til høyre. Dette og ekstern papirresept er de eneste valgene du vil få opp dersom pasienten ikke har en registrert adresse.

For å fikse dette og få sendt en e-resept anbefaler vi:

 1. Lagre resepten som utkast ved å klikke på "utkast" til venstre.

 2. Klikk alt + P for å åpne pasientkortet

 3. Hent folkeregistrert adresse

 4. Klikk Alt + R for å opprette ny resept

 5. Hent opp utkastet og skriv ut e-resepten

Se hvordan du kan håndtere ny resept til pasient uten adresse registrert.