Låste resepter

Låst resept

Hentet fra Helsedirektoratets nettsider:

Når en e-resept ekspederes på apoteket sendes det melding om utleveringen til legen som skrev ut resepten og til fastlegen dersom pasienten ikke reserverer seg mot melding. Pasienten kan be om å få en låst resept (Forskrift om reseptformidler §1-3, §3-1) ). Låst resept har et eget referansenummer som pasienten må oppgi for å få utlevert legemidlet på apoteket. For å kunne se slike resepter, må helsepersonell (lege eller farmasøyt) ha tilgang til referansenummeret. Låst resept gjør det mulig for pasienter å hente ut legemidler i gruppe A og B fra flere leger samtidig uten at det er synlig ved oppslag i Reseptformidleren.

Pasienten har krav på å få en låst resept dersom han ønsker det (Forskrift om reseptformidler §1-3, §3-1), men leger bør ikke godta låste resepter på legemidler i gruppe A og B.

Dersom pasienten er ukjent for legen bør legen ikke godta å lage låste resepter på legemidler i gruppe A og B. Legen bør også be om å få gjøre oppslag i Reseptformidleren før han lager resepten. Dersom pasienten insisterer på låst resept eller nekter oppslag bør legen ikke rekvirere et vanedannende legemiddel med henvising til at det ikke vil være forsvarlig praksis.

Opprett en låst resept

For å låse en resept starter du som vanlig med å forskrive en ordinasjon, opprette en resept og deretter velge Lås resept.

Velger du å låse resepten, vil du få informasjon om at legemiddelet ikke vil inngå i LIB-meldinger. Når du har signert resepten, får du opp dette vinduet, der du kan velge å ta utskrift av resepten med referansenummer:

Det indikeres at resepten er låst med et hengelås-ikon i behandlingsoversikten:

Ved å klikke på det lille handlingsikonet ved siden av resepten og velge Vis detaljer, får du opp dette bildet. Under Referansenummer oppgis referansenummeret.

Personer uten fødselsnummer

Pasienter kan få e-resept selv om de ikke har norsk personnummer eller D-nummer.

Legg til pasient med fødselsdato og adresse. Om pasienten er turist, kan den midlertidige adressen i Norge for eksempel oppgis. Adresse må være registrert for at e-resept skal kunne opprettes.

Når du oppretter resepten, vil du automatisk få opp et referansenummer. Dette må videreformidles til pasienten, som må oppgi dette på apotek når preparatet skal utleveres.