Magistrelle resepter

Lær hvordan du oppretter og forskriver magistrelle resepter.

Opprette magistrelt legemiddel

Magistrelle legemidler opprettes fra klinikkens lokale varekatalog.

Gå til Klinikkmodulen og velg Lokal varekatalog i undermenyen. Gå så til fanen Magistrelle legemidler.

Her finner du en oversikt over alle magistrelle legemidler opprettet på klinikken, hvis det er noen. Før du kan forskrive en magistrell resept, må du opprette en artikkel der du legger inn nødvendige opplysninger.

For å legge til en ny artikkel, klikk på Ny til høyre i oversikten. Fyll så ut feltene.

 • Type magistrell blanding: Velg hva slags type blanding dette er. Søk eller trykk pil ned for å få opp alternativene. Fire av alternativene er parenterale blandinger. Velger du en av disse, blir det generert et standardisert prefiks automatisk til det navnet du senere velger. Dette vil du se under Generert artikkelnavn og Tilberedelsesopplysninger øverst i vinduet.

 • Navn på magistrelt legemiddel: Angi navnet legemiddelet skal ha.

 • Form: Angi i hvilken form legemiddelet skal være.

 • Enhet for dosering: Angi enhet for dosering.

 • Mengde: Angi mengden i fritekst og velg måleenhet fra nedtrekksmenyen.

 • Bestanddeler: Velg bestanddeler i kategoriene virkestoff, legemiddel eller annet (hjelpestoff).

  1. For hver kategori velger du navn/legemiddel/virkestoff fra nedtrekksmenyen. Søk i feltet og alternativer fra FEST og eventuelle lokale oppføringer vil komme opp.

  2. Velg så om bestanddelen skal tas med i navnet.

  3. Angi mengde eller styrke for bestanddelen, eventuelt ad (fylles opp til angitt pakningsstørrelse) eller qs (bruk tilstrekkelig mengde).

 • Tilberedelsesopplysninger: Skriv inn opplysninger om hvordan legemiddelet skal tilberedes.

 • Bruksområde: Angi bruksområde for legemiddelet.

 • Administrasjonsvei: Angi hvordan legemiddelet skal brukes.

 • Doseringsforslag: Gi et doseringsforslag. Søk eller trykk pil ned for alternativer.

Når det er ferdig utfylt, klikk Lagre. Legemiddelet legger seg i listen med status Aktiv. Når det magistrelle legemiddelet er aktivt, kan du lage en ordinasjon og forskrive en tilhørende resept. Egne tilberedelsesopplysninger vil bli lagret sammen med resepten.

Forskrive magistrell resept

For å forskrive en magistrell resept, benytter du samme fremgangsmåte som ved en ordinær resept. Men før du kan forskrive resepten, må du som vanlig opprette en ordinasjon. Les hvordan her:

Gå til pasientens behandlingsoversikt og velg Ny ordinasjon.

I feltet preparat, søk opp navnet du gav det magistrelle legemiddlet. Preparatet vil komme opp sortert under magistrelle legemidler i nedtrekksmenyen.

Fyll deretter ut resten av ordinasjonen og opprett tilhørende resept. Følg samme fremgangsmåte som ved en ordinær resept. Les mer om å opprette resept her:

Ved magistrelle resepter, gir FEST grunnlaget for eventuell informasjon om gyldig refusjon ut fra virkestoff som inngår i den magistrelle blandingen. Gis det refusjon for et virkestoff/legemiddel i en blanding, gis det også refusjon for resten av innholdsstoffene (virkestoff/legemidler eller hjelpestoffer).