Vergeinnsynsreservasjon

Lær mer om reservasjon mot innsyn fra verge.

Vergeinnsynsreservasjon

Ungdommer har rett til å skjule sine e-resepter for foreldre eller verge. Vergeinnsynsreservasjon gjelder for aldersgruppen 12-16 år. Jf. Pasient og brukerrettighetsloven §3-4:

«Er pasienten mellom 12 og 16 år, skal opplysninger ikke gis til foreldrene eller andre med foreldreansvaret når pasienten av grunner som bør respekteres, ikke ønsker dette».

For å ivareta ungdoms rett til å skjule sine e-resepter er det laget funksjonalitet for å merke e-resepter med vergeinnsynsreservasjon.

Opprette vergeinnsynsreservasjon på resepten

For pasienter som er mellom 12-16 år vil det finnes et eget valg for å velge innsynsreservasjon.

Dersom denne hukes på, vil det ikke gis beskjed om utskrevet resept til foreldre eller verger.

Kjernejournal og vergeinnsynsreservasjon

Informasjon om reservasjonen vil være synlig i apotekenes systemer og i kjernejournal. Helsepersonell ser om resepter ungdom står på er merket med vergeinnsynsreservasjon når de gjør oppslag i pasientens kjernejournal. Dermed kan de unngå å gi opplysninger til ungdommens foreldre, for eksempel ved innleggelse i sykehus. Foreldre har innsyn i barnas kjernejournal frem til de fyller 12 år. Hvis de ønsker innsyn for barn i alderen 12-16 år, må de henvende seg til fastlege eller behandlende lege som avgjør om de skal få en utskrift. Legen skal i slike tilfeller respektere en eventuell innsynsreservasjon.