Signering

Signere en resept

Klikk på den store blå knappen nede til høyre for å starte signering av resepten(e).

Du får da opp dette bildet: Her ser du all informasjon før du taster inn din kode og klikker Bekreft.

Resepten legges nå i behandlingsoversikten, på samme linje som ordinasjonen.

Endre resepttype

For å endre type resept klikker du på den lille pilen på E-reseptknappen helt til høyre i bildet. Velg så mellom papirresept, faxresept og telefonresept.

Papirresept
Faxresept
Telefonresept
Papirresept

Dersom du velger denne vil du få opp utskriftsvinduet og kan printe ut resepten på din skriver.

Papirresept
Faxresept

Dersom du velger denne vil du få opp utskriftsvinduet og kan printe ut resepten på din skriver, for så å faxe den til riktig sted.

Faxresept
Telefonresept

Dersom du velger denne vil du få opp utskriftsvinduet og kan printe ut resepten på din skriver.

Telefonresept