Tilbakekalle resepter

Tilbakekalle resepter

For å tilbakekalle en resept kan du klikke på ved den aktuelle resepten og velge Tilbakekall. Et vindu åpnes, og her skriver du inn en kommentar til hvorfor det er foretatt en tilbakekalling.

Tilbakekall resept

Reseptformidleren (RF) skal bare inneholde resepter på legemidler pasienten trenger. Resepter som ikke er aktuelle skal tilbakekalles uavhengig hvilken lege som opprinnelig forskrev resepten på legemiddelet.

  • Den til enhver tid behandlende lege er ansvarlig for å tilbakekalle resepter som ikke er aktuelle og sende nye resepter til RF.

  • Du skal også tilbakekalle uaktuelle resepter sendt av andre leger. Forskrivende lege vil få melding om tilbakekallingen.

  • Pasienten trenger ikke å gi samtykke til en tilbakekalling, men bør få beskjed om endringen.

Dersom reseptformidleren inneholder uaktuelle medisiner kan man risikere at pasienter får medisiner de ikke skal ha. Dette kan ha alvorlige medisinske konsekvenser.

Farlige situasjoner dersom medikamenter ikke trekkes tilbake fra RF

Dersom man skriver ut medikamenter med endret styrke uten å trekke tilbake gammel forskrivning, risikeres det at pasienten tar begge medikamentstyrker med fare for overdose.

Av og til seponeres medikamenter som fører til alvorlige interaksjoner med annen behandling (f.eks Warfarin og NSAIDs). Dersom denne ikke trekkes tilbake risikerer man at pasienten fortsatt bruker kombinasjonen.