SLV-varsler
Lær hvordan du mottar og håndterer SLV-varsler.
SLV-varsler er varsler fra Statens Legemiddelverk. Varslene inneholder viktig informasjon angående ulike preparater, f.eks. om det blir registrert nye bivirkninger, om et preparat tas av markedet eller liknende.

Se SLV-varsler

SLV-varsler mottas og kan ses ulike steder i systemet:
 • Når du oppretter en ordinasjon på et preparat som er berørt av en SLV-varsel
 • I klinikkmodulen
 • I Viktige varsler
Eksempel på SLV-varsel

Oversikt over SLV-varsler

For en oversikt over alle SLV-varsler, gå til Klinikk og SLV-varsler klinikken har mottatt. Her kan du filtrere på pågående og historiske varsler.
Det finnes ulike typer varsler. Dette er presisert under Type.
Oversikt over SLV-varsler i klinikkmodulen

Behandle SLV-varsel

 1. 1.
  Åpne varselet i listen og gå til fanen Klinikkens pasienter som er påvirket
 2. 2.
  Klikk Synkroniser for å få opp en liste over pasientene, dersom det er noen
 3. 3.
  Gjør nødvendige endringer i medisinlisten for hver pasient
 4. 4.
  Marker som håndtert for hver enkelt pasient eller velg Marker som håndtert for alle
Merk at du kan filtrere listen over pasienten på hvorvidt de har behandling med status gyldig, seponert eller utkast.
Vinduet for håndtering av SLV-varsel
Sikkerhetsvarsler kan ikke merkes Håndtert for alle. Disse må håndteres individuelt for hver pasient.
Når du har behandlet

Merke varsler som "sett"

Dersom varselen ikke krever håndtering, eller når varselet er håndtert, kan du merke det som Sett for aktiv pasient eller Sett for egne pasienter.
Når varselet er markert som sett, flyttes det fra klinikkens innboks til klinikkens arkiv i postmodulen.
Marker varselet som "sett"
Last modified 3mo ago