E-konsultasjon

Konfigurasjon

Det er kun Klinikkadministrator som kan konfigurere e-konsultasjon for klinikken.

Vi nevner her de viktigste og vanligste innstillingene for å komme i gang:

 • Gå til Post-modulen, hold musepekeren over modulen så menyen kommer frem

 • Kommunikasjonstyper står nederst i menyen, klikk på pluss-ikonet og velg E-konsultasjon fra listen

 • I feltet for avsender anbefaler vi å velge "Alle pasienter". Dette betyr at alle pasienter kan finne klinikken og deg som behandler. Har du PatientSky fra før kan du bruke "Alle pasienter på klinikken" for å begrense hvilke pasienter som kan sende meldinger. Dette forutsetter at pasientene allerede er lagt til på klinikken (se hvordan).

 • I feltet for mottakere og mottakerkriterier anbefaler vi å fjerne valget for "pasientenes fastlege" hvis dere ikke har brukt PatientSky tidligere

  • Trykk på legg til og velg rollen "lege" (eller annet aktuelt). Dette gjør at alle brukere i den gitte rollen vises for pasienter som skal sende e-konsultasjon (se hvordan).

 • De andre valgene i konfigurasjonen er automatisk satt basert på hvordan de fleste kundene våre jobber. Derfor kan du gå videre til Legg til som du finner helt til høyre i bildet.

E-konsultasjon er nå klart til å brukes.

Les mer om hvordan du kan sette opp andre meldingstyper (kommunikasjonstyper) her.

Se og svare e-konsultasjoner

 • Gå til Post-modulen og postkassen Innboks (antall nye meldinger indikeres i menyen)

 • Klikk på meldingen i innboksen for å åpne og lese den. Hold musepekeren over for å forhåndsvise et eventuelt vedlegg i meldingen, eller klikk på det for å vise i full størrelse (se hvordan).

 • Skriv inn ditt svar (se hvor).

 • Svar og avslutt gjør at pasienten ikke kan svare deg tilbake på meldingen

 • Videresend for å sende meldingen til en annen behandler på klinikken

 • Svar om du ønsker at pasienten skal kunne svare deg tilbake

Pasientene kan motta en varsling når dere svarer på e-konsultasjoner på SMS, e-post eller som push-varsel. Merk at varslinger koster 0,95kr per varsling, og må aktiveres av oss i PatientSky.

Ofte stilte spørsmål

Får pasientene beskjed om at e-konsultasjon koster penger?

Ja. Når pasientene sender e-konsultasjoner til behandleren sin får de opp en beskjed om at det kan påløpe en egenandel. De må bekrefte at de har lest beskjeden.

Hvor finner jeg avsluttede e-konsultasjoner?

Ved å klikke og holde over post-modulen og gå til postkassen klinikkens arkiv finner du alle avsluttede og lukkede e-konsultasjoner.

Du kan også åpne pasientkortet til pasienten og se under fanen post. Her har du en egen meny som heter "Avsluttet", som inneholder alle avsluttede e-konsultasjoner (og andre meldinger) for den pasienten (se hvor).

Kan jeg se om pasienten har lest svaret mitt?

Ja. Pasientkortet som ble nevnt i punktet over viser også en egen kolonne for om e-konsultasjonen er lest av pasienten.

Du kan også legge til kolonnen "deltakere" i postkassen klinikkens arkiv (og de andre postkassene hvis behov). Her ser du at navnene til deltakerne i meldingen vises. Hvis pasientens navn står i lys grå farge og med en striplet linje rundt, har de ikke lest meldingen enda (se hvordan). Ved å holde musepekeren over navnet til pasienten kan du også se om meldingen har blitt lest.

NB! Når meldingen står som "lest" betyr det at de har åpnet e-konsultasjonen inne på sin PatientSky-profil. Det betyr ikke bare at de har lest varslingen om meldingen.

Hvordan vet jeg at pasienten får svaret mitt?

Pasienten må ha registrert et mobilnummer eller en e-post for at du skal kunne sende de en melding. De må også ha godkjent samtykke om bruk av PatientSky (dette kan de trekke hvis de ikke ønsker å bruke PatientSky).

Hvis pasienten mangler noe av det ovenstående får du varsling om at du ikke kan sende meldingen til pasienten i det du forsøker å sende den. Da må pasienten kontaktes på andre måter.

Hvis det er en liten grønn prikk ved profilbildet til pasienten betyr det at de har brukt PatientSky før, noe som ofte oppleves som en trygghet for leger som sender viktig informasjon til pasientene gjennom PatientSky (se hvor).

Slettes e-konsultasjonene etter en tid?

Nei, de slettes aldri.

Dette betyr i praksis at du kan skrive e-konsultasjoner uavhengig av ditt journalsystem (hvis du har et annet enn PatientSky), og dokumentere e-konsultasjonen senere når du har tilgang til journalsystemet.

Hvordan skrur jeg av e-konsultasjoner?

Hvis du i en periode ikke ønsker å ha åpent for e-konsultasjoner kan du holde over post-modulen så menyen kommer frem. Gå til brukerinnstillinger og huk av den eller de meldingstypene du ikke ønsker å motta i en periode (se hvordan).

Det er ikke mulig å sette en tid for når det automatisk skal aktiveres igjen, så det må gjøres på samme måte.

Hvordan sette opp vikarfunksjon for e-konsultasjoner?

For å kunne legge til vikar på en bruker må den som skal gjøre det være administrator.

Gå til klinikk-modulen og klinikkoppsett. Under fanen ansatte finner du den brukeren som skal være borte fra klinikken. Klikk på brukeren og finn navnet på vikaren under vikar. Angi start- og sluttdato hvis du vet dette.

Du kan også angi fraværsperioden for brukeren som skal være borte under fravær. Gjøres dette får pasienter som sender meldinger få beskjed om at legen er borte i den gitte perioden.

(Se hvordan).