Informasjon ved timebestilling

Det finnes to veldig nyttige muligheter for å informere pasienter om videokonsultasjoner, og samtidig lære de hvordan de skal bruke tjenesten.

Begge mulighetene legges til på timetypen(e) som skal brukes i timeboken.

  • Gå til timebok-modulen, klikk på timetyper i undermenyen

  • Klikk på timetypen du ønsker at skal informere pasientene

1. Tilleggsinformasjon

Feltet tilleggsinformasjon på timetypen kan brukes til å legge inn tekst som informerer pasienten om noe de bør vite før de booker timen. For eksempel informasjon om at det er en videokonsultasjon, og at pasienten må logge inn i PatientSky for å starte videokonsultasjonen.

Tips til tekst:

Husk å logge inn i PatientSky (nettside eller via app) noen minutter før timen starter. Gå til "Min kalender", trykk på timen og "start videokonsultasjon". Behandleren logger seg inn når de er klare.

2. Automatisk dialog

En automatisk dialog er en beskjed som sendes automatisk til pasienten 5-10 minutter etter at timen er booket. Enten om pasienten selv har booket timen online, eller om dere på klinikken har satt den opp. Dialogen kan inneholde lengre informasjon og opptil flere vedlegg som kan åpnes og skrives ut av pasienten.

For at du skal kunne velge en dialog i denne menyen må det være opprettet en mal først. Se her for hvordan du oppretter en mal.