Send melding til pasienten

Send en mal til pasient

  Søk etter pasienten i søkefeltet øverst i PatientSky (se hvor)
  Bruk hurtigtasten ALT + D for ny dialog, eller trykk på dialog-ikonet (se hvordan)
  Gå rett til emne-feltet og skriv inn navnet på malen (for eksempel “time endret til videokonsultasjon”)
  Velg malen og du vil se at alle felter automatisk fylles ut basert på malen (se hvordan). Du kan fritt endre teksten i dialogen før du sender den
  Trykk på Send og avslutt hvis pasienten ikke skal kunne svare på på dialogen
  Trykk på Send hvis pasienten skal kunne svare
Pasientene kan motta en varsling på SMS, e-post eller push-varsling når du sender en dialog.
Det er da viktig at det er registrert et mobilnummer eller en e-postadresse på pasienten. Åpne pasientkortet til pasienten ved å trykke på navnet deres i blått for å legge til mobilnummer.
Merk at slike varslinger vil koste klinikken 0,95 kr per varsling.

Send e-dialog til pasienten

Samme fremgangsmåte som over:
  Søk etter pasienten
  Hurtigtast ALT + D eller dialog-ikonet
  Velg at meldingen skal sendes til pasienten
  Fyll inn emne og beskjed
  Trykk på send og avslutt hvis pasienten ikke skal kunne svare på på dialogen
  Send hvis pasienten skal kunne svare
Pasientene kan motta en varsling på SMS, e-post eller push-varsling når du sender en dialog.
Det er da viktig at det er registrert et mobilnummer eller en e-post adresse på pasienten. Åpne pasientkortet til pasienten ved å trykke på navnet deres i blått for å legge til mobilnummer.
Merk at slike varslinger vil koste klinikken 0,95 kr per varsling.

Ofte stilte spørsmål

Hvor finner jeg gamle e-dialogenr?

Ved å klikke og holde over post-modulen og gå til postkassene mine sendte eller klinikkens arkiv finner du alle sendte og lukkede meldinger.
Du kan også åpne pasientkortet til pasienten og se under fanen post. Her har du en egen meny som heter "Avsluttet", som inneholder alle avsluttede meldinger for den pasienten (se hvor).

Kan jeg se om pasienten har lest e-dialogen min?

Ja. Pasientkortet som ble nevnt i punktet over viser også en egen kolonne for om meldingen er lest av pasienten.
Du kan også legge til kolonnen "deltakere" i de ulike postkassene i post-modulen. Her ser du at navnene til deltakerne i meldingen vises. Hvis pasientens navn står i lys grå farge og med en striplet linje rundt, har de ikke lest meldingen enda. Ved å holde musepekeren over navnet til pasienten kan du også se om meldingen har blitt lest (se hvor).
NB! Når meldingen står som "lest" betyr det at de har åpnet meldingen du har sendt inne på sin PatientSky-profil. Det betyr ikke bare at de har lest varslingen om meldingen.

Hvordan vet jeg at pasienten får e-dialogen min?

Pasienten må ha registrert et mobilnummer eller en e-post for at du skal kunne sende de en melding. De må også ha godkjent samtykke om bruk av PatientSky (dette kan de trekke hvis de ikke ønsker å bruke PatientSky).
Hvis pasienten mangler noe av det ovenstående får du varsling om at du ikke kan sende e-dialogen til pasienten i det du forsøker å sende den. Da må pasienten kontaktes på andre måter, eller du kan legge til kontaktinformasjon på pasientkortet (se hvordan).
Hvis det er en liten grønn prikk ved profilbildet til pasienten betyr det at de har brukt PatientSky før, noe som oppleves som en trygghet når man sender viktig informasjon til pasientene gjennom PatientSky (se hvor).

Slettes e-dialogene etter en tid?

Nei, de slettes aldri.
Dette betyr i praksis at du kan skrive e-dialoger uavhengig av ditt journalsystem (hvis du har et annet enn PatientSky), og dokumentere e-dialogen senere når du har tilgang til journalsystemet.
Last modified 1yr ago