Links

Pasientportalen

Lær mer om vår nettløsning for pasienter

Innlogging

I pasientportalen kan pasienter logge seg inn for å kommunisere med klinikken, bestille konsultasjoner, forsespørre fornying av resept, gjennomføre videokonsultasjon med fastlegen, og mange andre spennende funksjoner.
Du kan velge mellom ulike metoder for innlogging:
 • BankID på mobil: Denne metoden krever at du har BankID på mobil, og benytter dette. Kontakt din bank om du ikke har denne løsningen, men ønsker det.
 • BankID på mobil: Logg inn med BankID på mobil.
 • Buypass: Logg inn med ditt Buypass smartkort i kortleseren eller med din Buypass ID på mobil.

Min profil

 • Endre bilde: Last opp nytt bilde.
 • Kontaktinstillinger: Legg til kontaktinformasjon som telefonnummer og adresse så klinikken kan kontakte deg.
 • Samtykke:
For å kunne benytte PatientSky må pasient samtykke til vilkårene våre. Dette er for at vi skal kunne oppbevare de nødvendige personopplysningene for å legge til rette for kommunikasjon mellom pasient og de behandlingsinstitusjonene pasienten benytter. Dette gjelder fødselsnummeret og kontaktinformasjonen du oppgir.
Gi samtykke for å komme i gang. Dette trenger du som pasient kun å gjøre første gang du logger inn. Pasienten kan når som helst trekke samtykket. Dette gjøres ved å klikke på samtykke og reserver deg. Merk at pasienten da ikke vil ha mulighet til å benytte seg av PatientSky.
 • Rediger: Endre navn, adresse, epostadresse, telefonnr.

Start Helsehjelp

Når pasient har fastlege på klinikk

Har pasienten fastlege på en klinikk kommer den klinikken opp som standard når du trykker på Start helsehjelp. Videre kan du velge tjenestene som klinikken har gjort tilgjengelig.
Dersom du ønsker å søke opp en annen klinikk, må du først fjerne forhåndsvalgt klinikk ved å krysse den ut, og søke opp ønsket klinikk. Følg så stegene under.

Når pasient ikke har fastlege på klinikk

Om pasienten ikke har fastlege, må du først søke opp aktuell klinikk før du kan starte helsehjelp.
Velg så behandler fra nedtrekksmeny.
Pasient kan så bestille ny konsultasjon, stille spørsmål om faktura, fornye resept eller bruke annen henvendelse for å starte en e-dialog.
Merk at pasient kun kan velge de tjenestene klinikken tilbyr og har gjort tilgjengelige for pasient.
Dersom din klinikk har aktivert videokonsultasjon og pasient har bestilt dette følger samme bestillingsprosess som ved vanlig konsultasjon. Når det er tid for konsultasjon vil pasient motta en varsling, dersom klinikken har aktivert dette. Følg linken, logg inn og pasient kommer til førsteside-bildet. Klikk på video-ikonet og pasient vil komme inn i venterommet for sin videokonsultasjon. Dersom legen allerede er til stede i rommet vil pasienten komme rett inn i videorommet.

Mine konsultasjoner

Under mine konsultasjoner kan du:

Kommunikasjon

Innboks: Her kan du lese løpende eller uleste dialoger med din klinikk eller behandler.
 • Oppdatert: Sist meldingen ble oppdatert.
 • Type: Hvilken kommunikasjonstype henvendelsen er. Det finnes 4 ulike kommunikasjonstyper: E-konsultasjon, Annen henvendelse, Fakturaspørsmål og Reseptforespørsel. Hvilke typer du kan starte med din klinikk er avhengig av hva klinikken har valgt å aktivere for pasientene.
 • Fra: Hvilken behandler eller klinikken meldingen er sendt fra.
 • Status: Viser om pasient har en åpen eller avsluttet dialog gående med klinikken. Når pasient sender en melding til klinikken, kan klinikk/behandler velge å respondere med enten Svar, eller Svar og Avslutt. Svar gjør at pasienten har mulighet til å svare tilbake, Svar og avslutt gjør at pasient ikke har mulighet til å svare.
 • Detaljer: Trykk på ikonet, for å åpne meldingen og se hele dialogen.
Arkiv: Så fort dialogen er avsluttet av behandler og når pasient har åpnet dialogen vil den legge seg i arkiv.
Nederst har pasient også mulighet til å starte e-konsultasjon.

Mine betalinger

Under Mine betalinger kan du se informasjon om dine utestående betalinger, betalte fakturaer og eventuelle transaksjoner.
Utestående - viser en liste over eventuelle utestående fakturaer fra klinikken. Dette gjelder kun for klinikkene som benytter seg av en Convene-betalingsterminal. Når fakturaen er betalt flyttes den over til betalt.
Betalt i år - viser en liste over alt du har betalt til klinikker i inneværende år.
Alt betalt - Viser en liste over alt du har betalt til klinikken(e) du har besøkt.
Hver fane viser følgende informasjon:
 • Dato: Dato betalingen ble foretatt
 • Klinikk: Behandler og klinikk du besøkte
 • Betaling: Hvilken betalingsmetode du benyttet
 • Status: Hvilken status betalingen eller fakturaen har
 • Fakturanummer: Eventuelt hvilket nummer fakturaen har
 • Betalt: Beløpet du betalte
 • Handlinger: Last ned kvittering eller selve fakturaen som .pdf

Relasjoner

Ved å gi en relasjon tilgang, gir man dem muligheten til å se og administrere din pasients detaljer.
Du kan administrere relasjonene dine i pasientportalen.

Legg til eller fjern tilgang

Det er kun behandlere som kan legge til nye relasjoner eller fullstendig fjerne eksisterende relasjoner. Du kan derimot gi eller fjerne tilgang for enhver relasjon som allerede har blitt lagt til av en behandler.
Når du logger inn på pasientportalen, vil relasjonene til pasienten vises øverst på høyre side. Om en relasjon har tilgang til en pasients profil vil dette vises med en grønn hake. Fjern eller gi tilgang ved å klikke på øyeikonet (se hvor).

Tilgang til andre pasienter

Om du er er lagt til som en relasjon for en annen pasient, kan du få tilgang til profilen deres på følgende måte:
 1. 1.
  Logg inn på pasientportalen.
 2. 2.
  Før musen over ditt eget navn (øverst i høyre hjørne) og åpne Bytt kontekst-menyen.
 3. 3.
  Klikk på pasientens navn.
Du vil nå imitere pasienten. Dette vises ved et gult banner på toppen av skjermen. Du kan klikke Stopp imitering for å gå tilbake til din egen profil.

Offentlige tjenester

De ulike knappene linker til relevante sider på HelseNorge
 • Mine resepter - Tar deg til dine resepter på HelseNorge
 • Mine vaksiner - Tar deg til dine vaksiner på HelseNorge
 • Bytt fastlege - Tar deg til bytt fastlege HelseNorge.

E-apotek

Her har pasienten mulighet til å sende forespørsel om reseptfornyelse. Dette kan pasienten også gjøre fra start helsehjelp dersom det er aktivert.

Ofte stilte spørsmål

Hvor mange tegn kan en e-dialog inneholde?
Du kan maksimalt bruke 2000 tegn i en e-dialog.
Får pasient opp fakturaer fra PatientSky fakturamodulen i pasientportalen
Nei, kun utestående fra Convene kommer opp.

Blir relasjoner fjernet når et barn/pasient blir 16?

Når en pasient blir 16 år, vil relasjonene og tilgangene relasjonene har bli fjernet. Dette skjer automatisk og verken pasienten eller relasjonen mottar varsling om dette.

Kan jeg se og administrere en pasients detaljer i PatientSky-appen, som en relasjon?

Nei. Dette kan kun bli gjort via pasientportalen. PatientSky-appen vil bare vise timer og dialog for personen som er innlogget.