Pasientportalen

I PasientPortalen kan pasienter logge seg inn for å kommunisere med klinikken eller behandler. Den brukes også til å bestille timer. Se informasjon om klinikken og om å legge inn / redigere personlige opplysninger.

Du finner portalen ved å gå til www.pasientsky.no og klikke på Pålogging øverst i høyre hjørne. Velg så Pasient.

Logg så inn med Bank-ID eller Buypass-kort:

Dersom du havner på siden under, har du trykket feil og kommet til siden for Helsepersonell. Gå til riktig side ved å klikke på Innlogging for pasient i menyen til høyre.

Min profil

I Min profil ser du dine registrerte kontaktopplysninger. Sjekk at disse er korrekt.

Rediger kontaktopplysninger

For å redigere dine opplysninger klikker du på Rediger til høyre.

 • Fødselsnummer: Dette kan ikke redigeres og er tilknyttet din innlogging med Bank-ID eller Bank-ID på mobil.

 • Fornavn, Etternavn og Mellomnavn: Her kan du redigere navnet ditt om du skulle endre dette.

 • Nasjonalitet: Kan ikke redigeres, tilknyttet ditt personnummer.

 • E-post: Din e-postadresse hvor klinikken kan nå deg.

 • Adresser: Du kan ikke redigere eksisterende adresser, men du kan legge til ytterligere adresser ved å klikke på Legg til.

 • Telefonnummer: Du kan redigere eksisterende nummer ved å klikke på /var/folders/8v/zxg71mg958zcsx3bqz0vyh_w0000gn/T/ui-24px-glyph-1_edit-72.png. Du sletter nummeret ved å klikke på /var/folders/8v/zxg71mg958zcsx3bqz0vyh_w0000gn/T/ui-64px-glyph-2_fat-remove.png. Legg til et nytt nummer ved å klikke på Legg til.

Endre bilde

Ditt profilbilde følger deg i hele PasientSky. Bildet du legger inn her, vil vises for klinikken, og i appen dersom du har installert denne.

For å endre eller legge til et bilde klikker du på det runde området som indikerer et bilde.

Klikk og dra en fil fra din datamaskin, eller last opp en fil ved å klikke på Datamaskin.

Kontaktinnstillinger

Her kan du spesifisere hvordan du ønsker å bli kontaktet av klinikken. De telefonnumrene og adressene som er registrert under dine personlige opplysninger, er tilgjengelige i en nedtrekksliste. Du kan også klikke på Legg til for å legge til andre.

Samtykke

For å kunne benytte PasientSky må man samtykke i vilkårene våre. Dette er for at vi skal kunne oppbevare de nødvendige personopplysningene for å legge til rette for kommunikasjon mellom deg og de behandlingsinstitusjonene du benytter. Dette gjelder fødselsnummeret og kontaktinformasjonen du oppgir.

Du kan alltid trekke tilbake samtykket, det gjør du ved å klikke på Samtykke. Gjør du dette, kan du ikke benytte PasientSky.

Mine konsultasjoner

Under Mine konsultasjoner finner du en oversikt over bestilte og avbestilte konsultasjoner.

Bestilte konsultasjoner

Her finner du en oversikt over de konsultasjonene du har bestilt, men som ikke er gjennomført ennå.

 • Dato: Datoen for når konsultasjonen skal gjennomføres.

 • Klinikk: Klinikken og behandleren som skal behandle deg.

 • Bemerkning: Eventuell kommentar til timen.

 • Status: Status for timen din, om en timeforespørsel ikke er godkjent enda, vil dette indikeres med statusen Under arbeid.

 • Handlinger: Dersom du har bestilt time hos en klinikk som benytter Timebok, vil du kunne avlyse timen ved å klikke på det guleikonet under Handlinger. Dersom klinikken benytter Timeforespørsler, vil du ikke kunne avlyse timen via PasientSky, men du må ringe klinikken.

Avbestilte konsultasjoner

Her finner du en oversikt over de konsultasjonene du har bestilt, og som ikke er gjennomført enda.

 • Dato: Datoen for når konsultasjonen skulle blitt gjennomført.

 • Klinikk: Klinikken og behandleren som skulle behandlet deg.

 • Bemerkning: Eventuell kommentar til timen.

 • Status: Her vises det hvem som avbestilte timen. Avbestilt av pasient, Avbestilt av personell og Avvist.

 • Handlinger: Benyttes ikke her.

Alle

Her finner du en oversikt over både bestilte og avbestilte konsultasjoner.

Legg til i kalender

Her kan du legge til en godkjent time som er i fremtiden, i din iOS kalender. For å gjøre dette huker du av i firkanten til venstre på timen du ønsker å legge til i kalenderen.

Timen vil nå lastes ned i din nettleser. Nårr nedlastningen er fullført, klikker du på den for å åpne iOS-kalenderen.

Velg hvilken målkalender du skal benytte, og klikk på OK.

Hendelsen er nå lagt til i din iOS-kalender.

Bestill ny konsultasjon

../../Desktop/10.2.5%20Ny%20konsultasjon.png For å bestille ny konsultasjon klikker du på Bestill konsultasjon eller Start oppe i høyre hjørne i velkomstbildet.

 • Start ved å velge en klinikk dersom du ikke allerede er tilknyttet en.

 • Gå videre ved å velge en Behandler fra nedtrekkslisten.

Avhengig av om klinikken din benytter Timeforspørsler eller Timebok vil neste felt se slik ut:

Timebok

../../Desktop/10.2.5.1%20Timebok.png I timebok bestiller du timer direkte i legens timebok. Velg en dag med ledige timer, som indikeres med grønn farge. Ved å holde musepekeren over en aktuell dag ser du hvor mange timer som er ledige. Klikk på ønsket dag.

Du får nå presentert de nærmeste tidspunktene som er ledige. Dersom du ønsker et tidspunkt senere på dagen, klikker du på Vis alle for å få opp opp alle ledige timer denne dagen. Velg tidspunktet du ønsker time.

Skriv eventuelt inn en kommentar i Bemerkning

dersom du ønsker å fortelle legen hvorfor du ønsker en time.

../../Desktop/10.2.5.1%20Timebok2.png Klikk på Bekreft. Timen vil nå være bestilt direkte i legens timebok, og du finner informasjon om timen i Bestilte konsultasjoner i oversiktsbildet og i appen.

Klikk på Kanseller bestilling for å komme tilbake til oversiktsbildet.

Timeforespørsler

../../Desktop/10.2.5.2%20Timeforespørsel.png Her kan du forespørre en time hos ønsket behandler på ønsket tidspunkt og dato. Klinikken må svare og bekrefte eller avkrefte timen du ønsket.

Velg hvilken dato du ønsker å forespørre time, ved å klikke på den ønskede dagen i kalenderen.

Velg hvilket tidsintervall du ønsker timen innenfor, ved å klikke på tidsintervallet. Merk at grått tidsintervall ikke kan benyttes fordi det er i fortiden.

Merk at selv om du har valgt ønsket dag og tidspunkt, er det ikke gitt at du får ønsket oppfylt.

Skriv eventuelt inn en kommentar i Bemerkning,

dersom du ønsker å fortelle legen hvorfor du ønsker en time.

../../Desktop/10.2.5.2%20timeforespørsler.png Klikk på Bekreft. Timeforespørselen sendes nå til klinikken, og du finner informasjon om status på timen i Bestilte konsultasjoner i oversiktsbildet, og i appen.

Klikk på Kanseller bestilling for å komme tilbake til oversiktsbildet.

Videokonsultasjon

Dersom din klinikk har aktivert videokonsultasjon og du har bestilt dette følger du samme bestillingsprosess som over. Når det er tid for din time vil du motta en epost med link til innlogging i pasientportalen. Følg linken, logg inn og du kommer til førsteside bildet.

Klikk på video-ikonet og du kommer inn i venterommet for din videokonsultasjon. Dersom legen allerede er tilstede i rommet vil du komme rett inn i videorommet.

Kommunikasjon

Her kan du se en oversikt over de aktuelle dialogene du har gående med klinikken eller behandleren din.

Innboks

Her kan du se løpende eller uleste dialoger med din klinikk eller behandler.

 • Oppdatert: Sist meldingen ble oppdatert

 • Type: Hvilken kommunikasjonstype henvendelsen er. Det finnes 4 ulike kommunikasjonstyper: E-konsultasjon, Annen henvendelse, Fakturaspørsmål og Reseptforespørsel. Hvilke typer du kan starte med din klinikk er avhengig av hva de har valgt å aktivere for pasientene.

 • Fra: Hvem / hvilken klinikk er meldingen fra.

 • Status: Viser om du har en åpen eller avsluttet dialog gående med klinikken. Når du sender en melding til klinikken, kan de velge å respondere med enten Svar, eller Svar og Avslutt. Svar gjør at du har mulighet til å svare tilbake, Svar og avslutt gjør at du ikke har mulighet til å svare.

 • Detaljer: Ved å klikke på ikonet her åpner du selve meldingen og kan lese innholdet

Start en e-konsultasjon

Her kan du starte en dialog med din behandler og få medisinske råd. Merk at kostnader påløper, Når e-konsultasjonen er avsluttet, mottar du en faktura. Det er bare fastlegen eller dennes vikar som kan behandle din e-konsultasjon.

Klikk på Start e-konsultasjon under Kommunikasjon, eller klikk på Start oppe i høyre hjørne av oversiktsbildet.

Velg først hvilken klinikk du ønsker å benytte. Dersom du er tilknyttet en klinikk fra tidligere, vil denne være valgt som standard.

Velg hvilken behandler du ønsker å kommunisere med under Mottaker. Alle leger som tilbyr e-konsultasjon, ligger i mottakerlisten.

Under feltet Beskjed beskriver du eventuelle symptomer så detaljert som mulig. Du kan også ta et bilde og legge ved dersom det er ønskelig. Det kan ta inntil fem arbeidsdager før du mottar svar.

Med mistanke om alvorlig akutt sykdom kan du besøke klinikken eller legevakten.

Klikk på Send. Meldingen er nå sendt. Du får svar i PasientSky og varsel på e-post eller SMS. E-post er prioritert.

Når du har sendt meldingen, har din behandler to valg: Behandleren kan velge å svare deg, og gi deg muligheten til å svare tilbake, eller svare deg og ikke gi deg muligheten til å svare tilbake. Når du har mottatt svar vil du få følgende varsel på E-post.

For å lese meldingen må du logge inn i PasientSky enten via Appen eller Pasientportalen.

Vi sender aldri helserelatert informasjon gjennom usikre kanaler som e-post og SMS.

For å få tilgang til svaret fra din behandler må du logge inn med Bank-ID på sikkerhetsnivå 4 via Pasientportalen eller Appen.

Mine Betalinger

Under Mine betalinger kan du se informasjon om dine utestående betalinger, betalte fakturaer og eventuelle transaksjoner gjort på en Melin-terminal.

 • Klikk på Utestående for å se en liste over eventuelle utestående fakturaer fra klinikken. Dette gjelder kun for klinikkene som benytter seg av en Melin-betalingsterminal.

 • Klikk på Betalt i år for å se en liste over alt du har betalt til klinikker som benytter Melin-betalingsterminaler i inneværende år.

 • Klikk på Alt Betalt for å se en liste over alt du har betalt til klinikker som benytter Melin-betalingsterminaler.

 • Dato: Dato betalingen ble foretatt

 • Klinikk: Behandler og klinikk du besøkte

 • Betaling: Hvilken betalingsmetode du benyttet

 • Status: Hvilken status betalingen eller fakturaen har

 • Fakturanummer: Eventuelt hvilket nummer fakturaen har

 • Betalt: Beløpet du betalte

 • Handlinger: Last ned kvittering eller selve fakturaen som .pdf

Start helsehjelp

Her finner du snarvei til alle tjenester klinikken din tilbyr. Dersom du er tilknyttet en klinikk fra tidligere, vil den være automatisk valgt når du klikker på Start Helsehjelp.

Om du ikke er tilknyttet en klinikk, kan du enkelt søke den opp fra søkelisten.

Hvilke tjenester som er tilgjengelig på din klinikk, er avhengig av hva de har valgt å aktivere for pasientene.

Bestill videokonsultasjon

Dersom klinikken har aktivert videokonsultasjoner for sine pasienter. Kan dette bestilles via denne knappen.

Bestill ny konsultasjon

Bestill en ny time hos klinikken.

Åpne nettside

Åpner klinikkens nettside dersom de har nettside fra PasientSky.

Start en e-konsultasjon

Starter en e-konsultasjon med din behandler.

Spørsmål om faktura

Dersom du har mottatt en faktura fra klinikken, vil du kunne stille spørsmål om den aktuelle fakturaen ved å velge Spørsmål om faktura.

Velg den spesifikke fakturaen du har spørsmål om, skriv ditt spørsmål og klikk på Send.

Du mottar svar i PasientSky, med varsel på e-post eller SMS. E-post er prioritert.

Fornyelse av resept fra legen

Dersom du har en eksisterende resept, kan du enkelt fornye denne ved å klikke på Fornyelse av resept fra legen.

I beskjedfeltet skriver du navnet på ønsket medisin, dosering og mengde. Du kan også eventuelt ta bilde av den eksisterende medisinen eller resepten og legge ved.

Klikk på send. Du mottar svar i PasientSky, med varsel på e-post eller SMS. E-post er prioritert.

Annen henvendelse

Dersom du har ikke-medisinske spørsmål til din klinikk, kan du sende dette ved å klikke på Annen henvendelse. Disse henvendelsene besvares typisk av resepsjonen på klinikken.

I beskjedfeltet skriver du spørsmålet ditt. Klikk på send. Du mottar svar i PasientSky, med varsel på e-post eller SMS. E-post er prioritert.

Relasjoner

Her finner du en oversikt dersom du er tilknyttet noen relasjoner.

 • Relasjon: Hva heter vedkommende du har relasjon til og hvilken relasjon er det snakk om.

 • Tilgang: Har du tilgang til relasjonens PasientSky-brukerprofil.

 • Handlinger: Fjern relasjonen

Offentlige tjenester

Her finner du snarveier til ofte brukte offentlige tjenester.

 • Mine resepter: Linker til HelseNorge.no

 • Mine vaksiner: Linker til Folkehelseinstituttet

 • Bytt fastlege: Linker til NAV

Alle disse offentlige tjenestene krever at du logger inn med enten Min ID eller Bank-ID.

E-apotek

Her kan du administrere medisinen din og bestille medisin hjem på døren fra -apoteket.

Fornyelse av resept fra legen

Dersom du har en eksisterende resept, kan du enkelt fornye denne ved å klikke på Fornyelse av resept fra legen.

I beskjedfeltet skriver du navnet på ønsket medisin, dosering og mengde. Du kan også eventuelt ta bilde av den eksisterende medisinen eller resepten og legge ved.

Klikk på send. Du mottar svar i PasientSky, med varsel på e-post eller SMS. E-post er prioritert.

Levering av medisin fra apotek

Dersom du har en resept som er klar til å hentes, kan du velge å få den tilsendt direkte til adressen din.

Velg først en leverandør du ønsker å benytte. Merk at når du velger en leverandør, så vil apoteket bruke ditt personnummer for oppslag av dine resepter og din adresse for å sende deg medisinene.

Sjekk at kontaktinformasjonen din er riktig.

../../Desktop/Skjermbilde%202017-04-19%20kl.%2011.23.02.png Dersom du ønsker å endre nummer eller e-post, kan du enkelt klikke i feltet og skrive ny informasjon.

Velg så om du ønsker å benytte billigste alternativ til forskrevet medisin eller ikke. Dersom du velger ja her, kan det hende du mottar et annet merke enn det resepten din tilsier, men medisinen vil ha samme virkning.

Velg en leveringsadresse, eller legg til en ny ved å benytte Legg til høyre. Alle adresser du har oppgitt tidligere vil finnes i listen.

Alternativer for levering er enten Post i butikk eller På døren. Merk at levering på døren er dyrere enn post i butikk. Postens priser gjelder.

Skriv hvilke medisiner du ønsker å bestille. Merk at Apoteket sjekker medisinen mot ditt personnummer.

Klikk på Send bestilling til apoteket.

Du vil få en ordrebekreftelse viae-post og et varsel i PasientSky når ordren er behandlet.

Linker og informasjon

Nederst på siden finner du diverse informasjon om PasientSky og linker til ofte brukte helserelaterte nettsider.

Logg ut av PasientPortalen

For å logge ut av portalen klikker du på Logg ut oppe til høyre. Det er viktig å alltid logge ut når du forlater en datamaskin, siden dette er meget personlige opplysninger som ikke bør komme på avveie.