Betalinger

Se dine betalinger

Mine Betalinger

Under Mine betalinger kan du se informasjon om dine utestående betalinger, betalte fakturaer og eventuelle transaksjoner.

  • Klikk på Utestående for å se en liste over eventuelle utestående fakturaer fra klinikken. Dette gjelder kun for klinikkene som benytter seg av en Convene-betalingsterminal.

  • Klikk på Betalt i år for å se en liste over alt du har betalt til klinikker i inneværende år.

  • Klikk på Alt Betalt for å se en liste over alt du har betalt til klinikken(e) du har besøkt.

  • Dato: Dato betalingen ble foretatt

  • Klinikk: Behandler og klinikk du besøkte

  • Betaling: Hvilken betalingsmetode du benyttet

  • Status: Hvilken status betalingen eller fakturaen har

  • Fakturanummer: Eventuelt hvilket nummer fakturaen har

  • Betalt: Beløpet du betalte

  • Handlinger: Last ned kvittering eller selve fakturaen som .pdf