Betalinger
Se dine betalinger

Mine Betalinger

Under Mine betalinger kan du se informasjon om dine utestående betalinger, betalte fakturaer og eventuelle transaksjoner.
  Klikk på Utestående for å se en liste over eventuelle utestående fakturaer fra klinikken. Dette gjelder kun for klinikkene som benytter seg av en Convene-betalingsterminal.
  Klikk på Betalt i år for å se en liste over alt du har betalt til klinikker i inneværende år.
  Klikk på Alt Betalt for å se en liste over alt du har betalt til klinikken(e) du har besøkt.
Could not load image
  Dato: Dato betalingen ble foretatt
  Klinikk: Behandler og klinikk du besøkte
  Betaling: Hvilken betalingsmetode du benyttet
  Status: Hvilken status betalingen eller fakturaen har
  Fakturanummer: Eventuelt hvilket nummer fakturaen har
  Betalt: Beløpet du betalte
  Handlinger: Last ned kvittering eller selve fakturaen som .pdf
Last modified 9mo ago
Export as PDF
Copy link