Start e-konsultasjon
Lær hvordan du kan starte en e-konsultasjon gjennom pasientportalen

Start en e-konsultasjon

Her kan du starte en dialog med din behandler og få medisinske råd. Merk at kostnader påløper, Når e-konsultasjonen er avsluttet, mottar du en faktura. Det er bare fastlegen eller dennes vikar som kan behandle din e-konsultasjon.
Klikk på Start e-konsultasjon under Kommunikasjon, eller klikk på Start oppe i høyre hjørne av oversiktsbildet.
Could not load image
Velg først hvilken klinikk du ønsker å benytte. Dersom du er tilknyttet en klinikk fra tidligere, vil denne være valgt som standard.
Velg hvilken behandler du ønsker å kommunisere med under Mottaker. Alle leger som tilbyr e-konsultasjon, ligger i mottakerlisten.
Under feltet Beskjed beskriver du eventuelle symptomer så detaljert som mulig. Du kan også ta et bilde og legge ved dersom det er ønskelig. Det kan ta inntil fem arbeidsdager før du mottar svar. Med mistanke om alvorlig akutt sykdom kan du besøke klinikken eller legevakten.
Klikk på Send. Meldingen er nå sendt. Du får svar i PasientSky og varsel på e-post eller SMS. E-post er prioritert.
Når du har sendt meldingen, har din behandler to valg: Behandleren kan velge å svare deg, og gi deg muligheten til å svare tilbake, eller svare deg og ikke gi deg muligheten til å svare tilbake. Når du har mottatt svar vil du få følgende varsel på E-post.
Could not load image
Slik vil varsling på e-post se ut.
For å lese meldingen må du logge inn i PasientSky enten via Appen eller Pasientportalen.
Vi sender aldri helserelatert informasjon gjennom usikre kanaler som e-post og SMS.
For å få tilgang til svaret fra din behandler må du logge inn med Bank-ID på sikkerhetsnivå 4 via Pasientportalen eller Appen.

Se dine e-konsultasjoner og dialoger

Her kan du se en oversikt over de aktuelle dialogene du har gående med klinikken eller behandleren din.
Could not load image

Innboks

Her kan du se løpende eller uleste dialoger med din klinikk eller behandler.
    Oppdatert: Sist meldingen ble oppdatert
    Type: Hvilken kommunikasjonstype henvendelsen er. Det finnes 4 ulike kommunikasjonstyper: E-konsultasjon, Annen henvendelse, Fakturaspørsmål og Reseptforespørsel. Hvilke typer du kan starte med din klinikk er avhengig av hva de har valgt å aktivere for pasientene.
    Fra: Hvem / hvilken klinikk er meldingen fra.
    Status: Viser om du har en åpen eller avsluttet dialog gående med klinikken. Når du sender en melding til klinikken, kan de velge å respondere med enten Svar, eller Svar og Avslutt. Svar gjør at du har mulighet til å svare tilbake, Svar og avslutt gjør at du ikke har mulighet til å svare.
    Detaljer: Ved å klikke på ikonet her åpner du selve meldingen og kan lese innholdet

Last modified 1yr ago