Sende e-konsultasjon

Lær hvordan du kan sende en e-konsultasjon

Dersom behandlere på klinikken tilbyr e-konsultasjon vil du ha dette tilgjengelig som ett valg. Det er behandleren selv som bestemmer om han/hun ønsker å tilgjengeliggjøre denne funksjonen.

Du kan starte en e-konsultasjon på denne måten:

Merk: Det er behandler og klinikk som bestemmer om de ønsker å tilby e-konsultasjon