PatientSky-app 2021

I 2014 kom PatientSky appen for første gang. I løpet av årskiftet 2020-2021 vil appen bli oppdatert med et helt nytt og friskt design, men mye av funksjonalitet vil være kjent for pasientene.

Videre på de følgende sidene beskriver vi hvordan pasientene bruker appen, slik at også du kan hjelpe pasientene om de har spørsmål.

For de pasientene som har automatiske oppdateringer på telefonen, så vil også PatientSky appen bli oppdatert automatisk- Hvis ikke så må de gå til Appstore/Google play og oppdatere manuelt.

Les også hvordan den forrige appen fungerer.