Bruk

Det første pasienten må gjøre uansett om de skal bestille time, sende e-konsultasjon eller en generell henvendelse, er at de må velge klinikken.

Det kan være at pasienten finner klinikken øverst når de står i Hjem, eller at de må søke den opp først:

 1. Står i Hjem og klikker på pluss ikonet øverst.

 2. Søker og finner klinikken de ønsker.

 3. Klikker på den for å starte.

Første gangen appen brukes, kan de velge om de ønsker å godta at PatientSky kan bruke posisjonen når appen brukes. Da vil pasienten kunne få opp klinikker som finnes i nærheten av seg.

Bestille time

Bestilling av en vanlig time og en telefontime gjøres på samme måte:

 1. Sørger for at de har valgt riktig klinikk.

 2. Velger så Bestill time.

 3. Velger en behandler.

 4. Velger hva slags type behandling/time de ønsker.

 5. Og velger til hvilken dato og klokkeslett for timen.

Timen pasientene booker online vil automatisk havne i behandlerens timebok. Pasienten får så varsling enten på sms eller e-post om dette er aktivert av klinikken, og push-varsel. Det vil også bli sendt påminnelse til pasient 48 timer før timen starter.

Finner ikke pasienten noe ledige timer i appen, må de ta kontakt med klinikken. Hvilke timer som er tilgjengelig i appen avhenger av om dere har gjort de tilgjengelig online.

Videokonsultasjon

Det er pasienter som må starte en videokonsultasjon. Dette kan gjøres fra appen:

 1. Pasienten må først åpne timen i appen.

 2. 15 minutter før den starter har pasient mulighet til å klikke på Start videokonsultasjon.

 3. Når pasienten er klar og venter på behandler, vil behandleren få beskjed og kan også delta i videokonsultasjonen.

Det vil også være mulig å starte videokonsultasjonen 2 timer etter at timen har startet i tilfelle det er forsinkelser.

Finner ikke pasienten noe ledige timer i appen, må de ta kontakt med klinikken. Hvilke timer som er tilgjengelig i appen avhenger av om dere har gjort de tilgjengelig online.

Avbestille en time

Pasienter kan kun avbestille time via appen, dersom klinikken har gjort det tilgjengelig.

Så lenge det er gjort tilgjengelig for pasienten avbestilles timen slik:

 1. Pasienten må først åpne timen i appen. Du finner de fra Hjem eller under Min Kalender.

 2. Trykker så på Avbestill og Bekreft.

Pasienten blir varslet om at det kan påløpe kostnader dersom de avbestiller for sent. Dette er satt ut fra klinikkens restriksjoner for avbestilling.

Dersom alternativet ikke er tilgjengelig i appen, må pasienten ta kontakt med klinikken.

Send e-konsultasjon

Ønsker pasienten å sende en elektronisk konsultasjon til sin behandler, gjør de følgende:

 1. Sørger for at de har valgt riktig klinikk.

 2. Velger Elektronisk konsultasjon.

 3. Mottakeren vil automatisk være pasientens fastlege dersom vedkommende jobber på klinikken, men de kan trykke på Mottaker for å endre.

 4. De legger så til et emne, og skriver beskjeden. Pasientene har også mulighet til å legge til et bilde dersom de ønsker det.

 5. Så velger de Send for å sende.

Pasientene vil bli varslet om at dette er en digital konsultasjon med lege eller eventuell vikar og skal ikke brukes til øyeblikkelig hjelp. De får også beskjed om at det kan ta inntil 5 dager å få svar og at det kan påløpe egenandel i henhold til gjeldende takst.

Når pasienten har mottatt svar vil de få beskjed via varsling på sms eller e-post om at de har en ny beskjed som venter i appen. Slike varslinger er det klinikken selv som aktiverer. Ellers vil de også få en push-varsel. Ingen sensitiv informasjon vil bli vist i noen av varslingene, og pasientene må logge inn i appen for å lese innholdet og eventuelt svare.

Dersom alternativet ikke er tilgjengelig i appen, må pasienten ta kontakt med klinikken. Klikk her for å lese mer om oppsett av slike meldinger.

Generelle henvendelser

Ønsker pasienten å sende et spørsmål/annen generell henvendelse til sin behandler, gjør de følgende:

 1. Sørger for at de har valgt riktig klinikk.

 2. Velger Annen henvendelse.

 3. Mottakeren bestemmes av klinikken. Dersom de har valgt at pasienten skal kunne sende til en enkel person på klinikken, må klinikken ha gjort dette tilgjengelig.

 4. De legger så til et emne, og skriver beskjeden. Pasientene har også mulighet til å legge til et bilde dersom de ønsker det.

 5. Så velger de Send for å sende.

Når pasienten har mottatt svar vil de få beskjed via varsling på sms eller e-post om at de har en ny beskjed som venter i appen. Slike varslinger er det klinikkens selv som aktiverer. Ellers vil de også få en push varsel. Ingen sensitiv informasjon vil bli vist i noen av varslingene, og pasientene må logge inn i appen for å lese innholdet og eventuelt svare.

Dersom alternativet ikke er tilgjengelig i appen, må pasienten ta kontakt med klinikken. Klikk her for å lese mer om oppsett av slike meldinger.

Reseptforespørsler

Ønsker pasienten å forespørre fornyelse av en resept, gjør de følgende:

 1. Sørger for at de har valgt riktig klinikk.

 2. Velger Fornyelse av resept.

 3. Mottakeren bestemmes av klinikken. Dersom de har valgt at pasienten skal kunne sende til en enkel person på klinikken, må klinikken ha gjort dette tilgjengelig.

 4. De legger så til beskjeden. Pasientene har også mulighet til å legge til et bilde dersom de ønsker det.

 5. Så velger de Send for å sende.

Pasientene mottar ikke svar automatisk dersom resepten fornyes. Da må klinikken sende en ny melding eller svare på forespørslen pasienten sendte.

Klikk her for å lese mer om oppsett av slike meldinger.